Centrum Transferu Wiedzy

Przebudowa Centrum Innowacyjnych Technologii UM

Informacje dotyczące projektu:

 

Przebudowa Centrum Innowacyjnych Technologii Nanbiomedycznych

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie”

 

Realizowango w ramach w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej 2007-2013 Osi Priorytetowej I Nowoczesna Gospodarka; Działania I.3 Wspieranie innowacji.

Uniwersytet Medyczny postawił na rozwój badawczo- naukowy tworząc Centrum Nowoczesnych Technologii Nanobiomedycznych przy ul. Radziwiłłowskiej 11 , w którym prowadzone będą prace związane z genetyką , biologią i medycyna nuklearną. Bez rozwoju tych dziedzin w sferze nano czyli mikrokomórek nie ma postępu w badaniach nad rakiem czy białaczką. Bardzo specjalistyczna aparatura najnowszej generacji umożliwi prowadzenie badań w skali nie tylko europejskiej ale i światowej szczególnie w tych dziedzinach gdzie Uniwersytet Medyczny na osiągnięcia liczące się na świecie np. w pracach nad szczepionką przeciwko białaczce. Pomysł utworzenia i doposażenia Centrum przez Uniwersytet Medyczny zyskał całkowitą akceptację Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucji Pośredniczącej w PO RPW rozdysponowującej środki unijne z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przyznana 30 620 969, 00 dotacja umożliwi kapitalny remont budynku przy ul Radziwiłłowskiej 11 o powierzchni 4160.m2, doposażenia 8 katedr i zakładów teoretycznych w ponad 177 urządzeń, stworzenia i uruchomienia elektronicznej platformy dla komunikacji nauki z biznesem.

 

Kierownik Projektu:

Magdalena Sompor-Kulik
Tel: (81) 747-03-61
e-mail : magda.sompor@umlub.pl

 
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 5 grudnia 2013, 09:10
                                                                                      
Przebudowa Centrum Innowacyjnych Technologii Nanobiomedycznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Centrum Transferu Wiedzy

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

ul. Dolna 3 Maja 3

20-079 Lublin

(parter)

 

Telefon: +48 81 448 5163

e-mail: transfer.wiedzy@umlub.pl

 

Dyrektor Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego

Marta Jankowska - tel. +48 81 448 5160, e-mail: marta.jankowska@umlub.pl

Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
ul. Dolna 3 Maja 3

20-079 Lublin

(parter)

Kontakt: Agnieszka Sędłak
Telefon: +48 81 448 5160
e-mail: prorektor.wspolpraca@umlub.pl

Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie