Centrum Transferu Wiedzy

Katedra i Zakład Medycyny Nuklearnej UM w Lublinie

Katedra i Zakład Medycyny Nuklearnej

Katedra i Zakład Medycyny Nuklearnej Uniwersytet Medyczny w Lublinie od przeszło 30 lat prowadzi działalność naukową, dydaktyczna i usługową. W ramach działalności naukowej tematami wiodącymi są badania serca i mózgu oraz diagnostyka onkologiczna. W ramach działalności dydaktycznej Katedra i Zakład Medycyny Nuklearnej UML prowadzi zajęcia ze studentami V roku na I i II Wydziale Lekarskim UML, ze studentami anglojęzycznymi, ze studentami IV roku Oddziału Analityki Medycznej na Wydziale Farmaceutycznym (studia stacjonarne), Analityka Medyczna – Studia Podyplomowe (niestacjonarne).
W Katedrze i Zakładzie Medycyny Nuklearnej jest wykonywanych przeszło 60 rodzajów badań i procedur terapeutycznych.

 

PROJEKTY:

Ostatnia modyfikacja: czwartek, 5 grudnia 2013, 09:07
                                                                                   

Przebudowa Centrum Innowacyjnych Technologii Nanobiomedycznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Centrum Transferu Wiedzy

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

ul. Dolna 3 Maja 3

20-079 Lublin

(parter)

 

Telefon: +48 81 448 5163

e-mail: transfer.wiedzy@umlub.pl

 

Dyrektor Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego

Marta Jankowska - tel. +48 81 448 5160, e-mail: marta.jankowska@umlub.pl

Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
ul. Dolna 3 Maja 3

20-079 Lublin

(parter)

Kontakt: Agnieszka Sędłak
Telefon: +48 81 448 5160
e-mail: prorektor.wspolpraca@umlub.pl

Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie