Centrum Transferu Wiedzy

Katedra i Zakład Histologii i Embriologii UM

Katedra i Zakład Histologii i Embriologii z Pracownią Cytologii Doświadczalnej

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

20-080 Lublin, ul. Radziwiłlowska 11,

e-mail: histiembr@am.lublin.pl

 

Katedra i Zakład Histologii i Embriologii z Pracownią Cytologii Doświadczalnej zajmuje się mikroskopową bądź ultramikroskopową oceną morfologii komórek, tkanek i narządów jak również procesami cytofizjologicznymi zachodzącymi w badanych strukturach. Analizowane są także zmiany na poziomie molekularnym w badanym tkankach. Ponadto poszerzana jest wiedza poświęcona rozwojowi embrionalnemu człowieka ze szczególnym uwzględnieniem działania czynników teratogennych.

 

PROJEKTY:

Ostatnia modyfikacja: czwartek, 5 grudnia 2013, 09:08
                                                                                      
Przebudowa Centrum Innowacyjnych Technologii Nanobiomedycznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Centrum Transferu Wiedzy

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

ul. Dolna 3 Maja 3

20-079 Lublin

(parter)

 

Telefon: +48 81 448 5163

e-mail: transfer.wiedzy@umlub.pl

 

Dyrektor Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego

Marta Jankowska - tel. +48 81 448 5160, e-mail: marta.jankowska@umlub.pl

Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
ul. Dolna 3 Maja 3

20-079 Lublin

(parter)

Kontakt: Agnieszka Sędłak
Telefon: +48 81 448 5160
e-mail: prorektor.wspolpraca@umlub.pl

Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie