Centrum Transferu Wiedzy

Katedra i Zakład Higieny UM w Lublinie

Obecnie prowadzone są dwa tematy badawcze:

 

1. "Wpływ mykotoksyn (ochratoksyny A, zearalenonu, aflatoksyny A1, patuliny) na wybrane pierwiastki surowicy krwi i tkanek myszy Albino Swiss".

 

Wybrane pierwiastki będzie można oznaczać na nowo zakupionym ze środków unijnych spektrometrze absorpcji atomowej.

Spektrometr absorpcji atomowej służyć może także, do oznaczania pierwiastków w wybranych innych dowolnych materiałach.

 

2. "Wpływ syntetycznych pyretroidów podawanych przewlekle na procesy pamięci i aktywność ruchową myszy poddanych przejściowemu niedokrwieniu mózgu"

 

Projekt ten dotyczy badań behawioralnych nad działaniem neurotoksycznym środków owadobójczych oraz ich interakcji z innymi uwarunkowaniami np. poprzez czasowe podwiązanie tętnic szyjnych wspólnych.

Katedra I Zakład Higieny dysponuje także zakupionym ze środków unijnych chromatografem (HPLC-High-performance liquid chromatography), który posłużyć może do oznaczania wybranych substancji toksycznych (pestycydy, mykotoksyny) w różnych układach - tkanki, płyny ustrojowe, żywność itp.

 

Kontakt:

mgr Grzegorz Borzęcki.

 
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 5 grudnia 2013, 09:06
                                                                                 
Przebudowa Centrum Innowacyjnych Technologii Nanobiomedycznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Centrum Transferu Wiedzy

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

ul. Dolna 3 Maja 3

20-079 Lublin

(parter)

 

Telefon: +48 81 448 5163

e-mail: transfer.wiedzy@umlub.pl

 

Dyrektor Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego

Marta Jankowska - tel. +48 81 448 5160, e-mail: marta.jankowska@umlub.pl

Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
ul. Dolna 3 Maja 3

20-079 Lublin

(parter)

Kontakt: Agnieszka Sędłak
Telefon: +48 81 448 5160
e-mail: prorektor.wspolpraca@umlub.pl

Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie