Centrum Transferu Wiedzy

Medycyna Sądowa

Katedra i Zakład Medycyny Sadowej jest jedyną jednostką tej specjalności w województwie lubelskim i całej południowo-wschodniej Polsce.

Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie