Centrum Transferu Wiedzy

Katedra i Zakład Patofizjologii

Kierunki zainteresowań naukowych

Badanie wpływu leków przeciwcukrzycowych na wybrane czynniki ryzyka sercowo naczyniowego. Obecnie Zakład Patofizjologii dysponuje metodami psektrofotometrycznymi, immunoenzymatycznymi, metabolomicznymi (spektrometrią mas) proteomicznymi (elektroforezaa 2D) transkryptomicznymi (mikromacierze) oraz chromatografią cieczową. Metody te umożliwiają kompleksową ocenę bezpieczeństwa i korzyści leków przeciwcukrzycowych w aspekcie redukcji ryzyka sercowo-naczyniowego

Centrum Transferu Wiedzy

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

ul. Dolna 3 Maja 3

20-079 Lublin

(parter)

 

Telefon: +48 81 448 5163

e-mail: transfer.wiedzy@umlub.pl

 

Dyrektor Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego

Marta Jankowska - tel. +48 81 448 5160, e-mail: marta.jankowska@umlub.pl

Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
ul. Dolna 3 Maja 3

20-079 Lublin

(parter)

Kontakt: Agnieszka Sędłak
Telefon: +48 81 448 5160
e-mail: prorektor.wspolpraca@umlub.pl

Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie