Centrum Transferu Wiedzy

Katedra i Zakład Fizjologii Człowieka

Badania o potencjale aplikacyjnym

1. Ocena składu ciała za pomocą analizy pomiarów impedancji bioelektrycznej w populacjach: osób zdrowych, chorych na nowotwory, chorych z niewydolnością serca, chorych na anoreksję, i innych

wyznaczanie zakresów referencyjnych, zastosowania dietetyczno-lecznicze

2. Ocena wpływu wybranych ekstraktów pochodzących z grzybów medycznych na proliferację i apoptozę linii komórkowych zdrowych (fibroblastów) oraz szeregu nowotworów 

- możliwość zastosowania całych ekstraktów lub pojedynczych substancji wyizolowanych z grzybów medycznych jako suplementy diety lub leki
3. Udział NETozy i apoptozy w patomechanizmie chorób autoimmunizacyjnych

antygeny, białka lub ich prekursowy - np. geny lub regulatory epigenetyczne mogą stanowić potencjalne cele terapeutyczne dla których mogą być tworzone nowe leki

4. Ocena zmian genetycznych (polimorfizmy pojedynczych nukleotydów, ekspresja genów, ekspresja miRNA i ich prekursorów, metylacja sekwencji promotorowych)

u sportowców - możliwość opracowania molekularnych paneli diagnostycznych świadczących o genetycznych predyspozycjach do uprawiania sportu), 

u chorych na nowotwory - możliwość opracowania molekularnych paneli diagnostycznych o wartości predykcyjnej (pozwalającej ocenić na ile zastosowane leczenie będzie skuteczne) 

lub prognostycznej (pozwalającej na odpowiednią modyfikację leczenia w celu uzyskania jak najlepszych efektów)

Centrum Transferu Wiedzy

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

ul. Dolna 3 Maja 3

20-079 Lublin

(parter)

 

Telefon: +48 81 448 5163

e-mail: transfer.wiedzy@umlub.pl

 

Dyrektor Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego

Marta Jankowska - tel. +48 81 448 5160, e-mail: marta.jankowska@umlub.pl

Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
ul. Dolna 3 Maja 3

20-079 Lublin

(parter)

Kontakt: Agnieszka Sędłak
Telefon: +48 81 448 5160
e-mail: prorektor.wspolpraca@umlub.pl

Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie