Centrum Transferu Wiedzy

Katedra i Zakład Syntezy i Technologii Chemicznej Środków Leczniczych

Kierunki zainteresowań naukowych

W Katedrze i Zakładzie Syntezy i Technologii Chemicznej Środków Leczniczych aktualnie prowadzone są następujące badania:

  1. Synteza oraz badanie aktywności farmakologicznej łańcuchowych i cyklicznych karbonylowych pochodnych 1-arylo-2-aminoimidazoliny.
  2. Modele farmakoforowe aktywności opioidowej (poprzez MOR) i serotoninowej (poprzez receptor 5-HT2) karbonylowych pochodnych 1-arylo-2-aminoimidazoliny.
  3. Optymalizacja struktur wiodących częściowych i zupełnych antagonistów podjednostek GluR5 i GluR6 receptorów kainianowych jako potencjalnych leków neuroprotekcyjnych.
  4. Poszukiwanie nowych allosterycznych inhibitorów receptorów nikotynowych acetylocholiny jako potencjalnych leków przeciw uzależniających.
  5. Poszukiwanie nowych allosterycznych modulatorów receptorów opioidowych i serotoninowych jako nowych substancji nasilających lub hamujących działanie typowych ligandów tych receptorów, mogących mieć zastosowanie jako nowe leki antynocyceptywne i/lub antydepresyjne.
  6. Modelowanie receptorów opioidowych (MOR, DOR, KOR), serotoninowych (5-HT1A, 5-HT2A), histaminowych (H3, H4) i kainianowych (głównie podjednostek GluR5 i GluR6).
  7. Modelowanie receptorów G-proteinowych aktywowanych przez peptydy endogenne i egzogenne (NPY, NPFF).
  8. Badanie lipofilności pochodnych heterocyklicznych metodą RP-TLC i jej korelacje z aktywnością farmakologiczną.

 

 

Pracownia Modelowania Komputerowego
Zagadnienia badawcze koncentrują się na projektowaniu i poszukiwaniu leków działających na różne cele molekularne: receptory sprzężone z białkiem G, enzymy, kanały jonowe. W tym celu wykorzystujemy różnorodne techniki badawcze: modelowanie molekularne i dynamikę molekularną z zastosowaniem różnorodnych pól siłowych, techniki mieszane QM/MM – Quantum Mechanics/ Molecular Mechanics. Budujemy modele homologiczne białek, przeprowadzamy symulacje dokowania ligandów. Przeszukujemy internetowe bazy danych struktur chemicznych.

Centrum Transferu Wiedzy

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

ul. Dolna 3 Maja 3

20-079 Lublin

(parter)

 

Telefon: +48 81 448 5163

e-mail: transfer.wiedzy@umlub.pl

 

Dyrektor Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego

Marta Jankowska - tel. +48 81 448 5160, e-mail: marta.jankowska@umlub.pl

Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
ul. Dolna 3 Maja 3

20-079 Lublin

(parter)

Kontakt: Agnieszka Sędłak
Telefon: +48 81 448 5160
e-mail: prorektor.wspolpraca@umlub.pl

Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie