Centrum Transferu Wiedzy

Katedra i Zakład Farmakologii z Farmakodynamiką

 

KATEDRA I ZAKŁAD FARMAKOLOGII Z FARMAKODYNAMIKĄ

Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej

 

 

Collegium Pharmaceuticum,

ul Chodźki 4A, 20-093 Lublin;

tel/fax. 81 448 72 52

 

Kierownik Katedry:

Prof. dr hab. n. farm. Grażyna Biała, prof. zw.

 grazyna.biala@umlub.pl

 

 

Badania behawioralne z zakresu farmakologii doświadczalnej i psychofarmakologii pod kątem efektów ośrodkowych substancji psychoaktywnych, nowych zastosowań leków pochodzenia syntetycznego i naturalnego, także w przemyśle, a szczególnie pod kątem:

1. uzależnienia od opioidów, środków psychostymulujących i dopalaczy, nikotyny, etanolu, w tym badania dotyczące objawów odstawiennych, tolerancji i sensytyzacji;
2. badania efektów związanych z pamięcią, lękiem, depresją i bólem;  
3. ocena mechanizmów neuronalnych i molekularnych obserwowanych zjawisk. 
Badania wykorzystujące wiedzę i techniki badawcze ze szczególnym uwzględnieniem medycznych aspektów procesów patologicznych na poziomie komórkowym, tkankowym i całego organizmu. Opracowania i badania potencjalnych leków, nowych metod diagnostycznych i tworzenia unikalnych technologii, niezbędne do sprawnego poruszania się na styku medycyny molekularnej, współczesnych metod biologii eksperymentalnej i technologii oraz podejmowania zadań o charakterze interdyscyplinarnym.
 
 
 

Centrum Transferu Wiedzy

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

ul. Dolna 3 Maja 3

20-079 Lublin

(parter)

 

Telefon: +48 81 448 5163

e-mail: transfer.wiedzy@umlub.pl

 

Dyrektor Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego

Marta Jankowska - tel. +48 81 448 5160, e-mail: marta.jankowska@umlub.pl

Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
ul. Dolna 3 Maja 3

20-079 Lublin

(parter)

Kontakt: Agnieszka Sędłak
Telefon: +48 81 448 5160
e-mail: prorektor.wspolpraca@umlub.pl

Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie