Centrum Transferu Wiedzy

Zakład Dietetyki Klinicznej

W oparciu o dane wygenerowane w paradygmacie EBM Zakład Dietetyki Klinicznej określa metodykę wsparcia żywieniowego w zróżnicowanych sytuacjach klinicznych (żywienie kliniczne), a także możliwości aplikowania żywienia w prewencji niezakaźnych chorób przewlekłych, ze szczególnym uwzględnieniem roli żywienia w zapobieganiu i leczeniu chorób sercowo-naczyniowych, w tym chorób na podłożu miażdżycy.

 

Zakład określa poziomy spożycia makro- i mikroskładników diety, z odniesieniem do aktualnie obowiązujących norm spożycia, a także prowadzi  badania składu ciała metodą bioelectrical impedance analysis (BIA) w zróżnicowanych kohortach osób chorych oraz zdrowych.

 

Zakład prowadzi działalność szkoleniowo-edukacyjną w obszarach dotyczących zastosowań żywienia w prewencji i leczeniu, adresowaną do szerokiego kręgu odbiorców, z uwzględnieniem kohort osób dorosłych, młodzieży i dzieci, w tym z niepełnosprawnością intelektualną, przy wykorzystaniu nowoczesnych strategii szkoleniowych.

Centrum Transferu Wiedzy

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

ul. Dolna 3 Maja 3

20-079 Lublin

(parter)

 

Telefon: +48 81 448 5163

e-mail: transfer.wiedzy@umlub.pl

 

Dyrektor Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego

Marta Jankowska - tel. +48 81 448 5160, e-mail: marta.jankowska@umlub.pl

Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
ul. Dolna 3 Maja 3

20-079 Lublin

(parter)

Kontakt: Agnieszka Sędłak
Telefon: +48 81 448 5160
e-mail: prorektor.wspolpraca@umlub.pl

Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie