Centrum Transferu Wiedzy

Katedra i Zakład Żywności i Żywienia

Głównymi kierunkami badań naukowych są: badania składu chemicznego i wartości odżywczej produktów spożywczych głównie krajowego pochodzenia, odżywek, preparatów dietetycznych, żywności funkcjonalnej i wygodnej, substancji obcych i zanieczyszczeń żywności oraz badanie wpływu niektórych zanieczyszczeń chemicznych na skład i wartość odżywczą produktów spożywczych. Badania makro, mikro biopierwiastków oraz metali ciężkich i azotanów III i V w żywności, ziołach oraz preparatach ziołowych. Badania potencjału antyoksydacyjnego produktów spożywczych i racji pokarmowych oraz zawartości związków polifenolowych i innych składników o właściwościach antyoksydacyjnych.

Centrum Transferu Wiedzy

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

ul. Dolna 3 Maja 3

20-079 Lublin

(parter)

 

Telefon: +48 81 448 5163

e-mail: transfer.wiedzy@umlub.pl

 

Dyrektor Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego

Marta Jankowska - tel. +48 81 448 5160, e-mail: marta.jankowska@umlub.pl

Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
ul. Dolna 3 Maja 3

20-079 Lublin

(parter)

Kontakt: Agnieszka Sędłak
Telefon: +48 81 448 5160
e-mail: prorektor.wspolpraca@umlub.pl

Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie