Centrum Transferu Wiedzy

Zakład Diagnostyki Hematologicznej

Zakres badań Zakładu obejmuje zagadnienia związane z etiologią i patomechanizmem stwardnienia rozsianego oraz badaniem wartości diagnostycznej i przydatności klinicznej nowych biochemicznych wskaźników ryzyka udaru mózgu.

Zainteresowania naukowe pracowników Zakładu obejmują dziedziny z zakresu nowoczesnej diagnostyki laboratoryjnej, głównie dotyczących procesów autoimmunologicznych i chorób cywilizacyjnych. W Zakładzie prowadzone są pionierskie badania w dziedzinie oceny przydatności klinicznej nowoczesnych wskaźników biochemicznych w udarze mózgu. W ramach badań statutowych i programów badawczych Zakład współpracuje z Zakładem Chemii Fizycznej, Kliniką Okulistyki Ogólnej, Katedrą i Kliniką Neurologii, Zakładem Genetyki Nowotworów z  Pracownią Cytogenetyczną.

 

 

Zakres usług badawczych:

  1. Wydawanie opinii technologicznych.
  2. Wykonywanie badań z zakresu diagnostyki laboratoryjnej.

 

Dotychczasowa współpraca:

  1. SMF POLAND Spółka z o.o., 21-045 Świdnik, ul. Kuźnicza 17
  2. PZ CORMAY S.A., 05-092 Łomianki, ul. Wiosenna 22

 

Centrum Transferu Wiedzy

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

ul. Dolna 3 Maja 3

20-079 Lublin

(parter)

 

Telefon: +48 81 448 5163

e-mail: transfer.wiedzy@umlub.pl

 

Dyrektor Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego

Marta Jankowska - tel. +48 81 448 5160, e-mail: marta.jankowska@umlub.pl

Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
ul. Dolna 3 Maja 3

20-079 Lublin

(parter)

Kontakt: Agnieszka Sędłak
Telefon: +48 81 448 5160
e-mail: prorektor.wspolpraca@umlub.pl

Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie