Centrum Transferu Wiedzy

Katedra i Zakład Medycyny Nuklearnej

Kierunki zainteresowań naukowych

Kardiologia nuklearna

Zastosowanie izotopów w diagnostyce onkologicznej

Neurologia nuklearna

 

 

Zakres usług badawczych

- synteza rasiofarmaceutyków

- testowanie zaawansowanych protez

- walidacja metod terapeutycznych

 

Katedra i Zakład Medycyny Nuklearnej posiada również
- obszerną bazę obrazów z archiwalnych badań radioizotopowych za pomocą urządzeń PET/CT oraz SPECT/CT

- uprawnienia do operowania promieniowaniem jonizującym 

zakres świadczeń medycznych

W Zakładzie wykonywana są świadczenia medyczne z zakresu medycyny nuklearnej:

 1. Diagnostyka:

  1. badania PET/CT (głównie badania ze wskazań onkologicznych),

  2. badania scyntygraficzne narządów wewnętrznych, w tym SPECT/CT,

  3. oznaczenia poziomu hormonów tarczycy metodą radioimmunologiczną.

 1. Terapia (w trybie ambulatoryjnym):

  1. terapia radioizotopowa łagodnych schorzeń tarczycy,

  2. terapia radioizotopowa bólów kostnych w przebiegu zmian przerzutowych do kośćca,

  3. synowektomie radioizotopowe.

 

Centrum Transferu Wiedzy

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

ul. Dolna 3 Maja 3

20-079 Lublin

(parter)

 

Telefon: +48 81 448 5163

e-mail: transfer.wiedzy@umlub.pl

 

Dyrektor Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego

Marta Jankowska - tel. +48 81 448 5160, e-mail: marta.jankowska@umlub.pl

Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
ul. Dolna 3 Maja 3

20-079 Lublin

(parter)

Kontakt: Agnieszka Sędłak
Telefon: +48 81 448 5160
e-mail: prorektor.wspolpraca@umlub.pl

Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie