Centrum Transferu Wiedzy

Pracownia Spektrometrii Absorpcji Atomowej

Atomowa Spektrometria Absorpcyjna pozwala na oznaczanie pierwiastków chemicznych, głównie metali, w próbkach ciekłych, stałych i gazowych

 

Do zalet techniki absorbcyjnej spektrometrii atomowej  należą:

  • wysoka selektywność
  • granica detekcji rzędu tysięcznych części ppb (dla ET-AAS) i ppb dla F-AAS
  • możliwość analizowania ok. 70 pierwiastków
  • dobrze opracowane metodyki dla wielu przypadków

Kierownik pracowni: 
dr n. med. Anna Pikuła 
e-mail: anna.pikula@umlub.pl

Centrum Transferu Wiedzy

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

ul. Dolna 3 Maja 3

20-079 Lublin

(parter)

 

Telefon: +48 81 448 5163

e-mail: transfer.wiedzy@umlub.pl

 

Dyrektor Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego

Marta Jankowska - tel. +48 81 448 5160, e-mail: marta.jankowska@umlub.pl

Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
ul. Dolna 3 Maja 3

20-079 Lublin

(parter)

Kontakt: Agnieszka Sędłak
Telefon: +48 81 448 5160
e-mail: prorektor.wspolpraca@umlub.pl

Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie