Centrum Transferu Wiedzy

Katedra i Zakład Chemii Organicznej

Kierunki zainteresowań naukowych

  1. Synteza nowych prostych i skondensowanych układów heterocyklicznych z motywem triazolu, tiadiazolu, oksadiazolu, tiazolidyny, pirazolu jako potencjalnych substancji biologicznie aktywnych (przeciwdrobnoustrojowych, przeciwdrgawkowych, przeciwnowotworowych, przeciwwirusowych, przeciwbólowych, przeciwdepresyjnych). 
    Alkilowe pochodne 1,2,4-triazolo-3-tionu w testach behawioralnych na myszach wykazywały protekcyjne działanie przew drgawkomindukowanym elektrycznie. Siła działania protekcyjnego dla większości związków była większa od siły działania najczęściej stosowanych leków przeciwpadaczkowych, czyli kwasu walproinowego. 
  2. Otrzymanie biblioteki związków o znaczącej aktywności przeciwdrgawkowej

  3. Określanie właściwości strukturalnych i elektronowych nowosyntetyzowanych związków.
  4. Badanie zależności struktura-aktywność biologiczna dla otrzymanych układów heterocyklicznych.

Centrum Transferu Wiedzy

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

ul. Dolna 3 Maja 3

20-079 Lublin

(parter)

 

Telefon: +48 81 448 5163

e-mail: transfer.wiedzy@umlub.pl

 

Dyrektor Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego

Marta Jankowska - tel. +48 81 448 5160, e-mail: marta.jankowska@umlub.pl

Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
ul. Dolna 3 Maja 3

20-079 Lublin

(parter)

Kontakt: Agnieszka Sędłak
Telefon: +48 81 448 5160
e-mail: prorektor.wspolpraca@umlub.pl

Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie