Centrum Transferu Wiedzy

Katedra i Zakład Chemii Medycznej

Główne kierunki badań prowadzonych w Katedrze i Zakładzie Chemii Medycznej dotyczą takich problemów jak:

 

 1. Rola metaloproteinazy macierzy zewnątrzkomórkowej w rozwoju otępień 
 2. Wpływ podawania pierwiastków na procesy metaboliczne zachodzące w organizmie.
 3. Synteza i badanie właściwości biologicznych monocyklicznych i skondensowanych poliazotowych związków heterocyklicznych z grupy pochodnych imidazolu, imidazotriazolu, imidazotriazyny i imidazotriazolotriazolu.
 4. Znaczenie wolnych rodników w stanach patologicznych organizmu.
 5. Badanie aktywności enzymów w stanach fizjologicznych oraz patologicznych organizmu.
 6. Badanie zmian składu aminokwasowego płynów ustrojowych oraz tkanek w fizjologii i patologii.
 7. Synteza pochodnych selenowych i badanie ich właściwości biologicznych.
 8. Rola witamin w stanach patologicznych organizmu.
 9. Oznaczanie stałych dysocjacji związków organicznych.
 10. Wpływ substancji psychoaktywnych na wybrane parametry biochemiczne oraz behawioralne zwierząt

 

Metody badawcze stosowane w Katedrze i Zakładzie Chemii Medycznej:

 

 • ELISA
 • Elektroforeza
 • Western blot
 • Zymografia
 • Chromatografia cienkowarstwowa
 • Spektrofotometria
 • Analiza wolnych aminokwasów
 • HPLC

 

W ramach Katedry i Zakładu Chemii Medycznej działa Pracownia Syntezy i Analizy Związków Bioorganicznych. Kierownikiem Pracowni jest prof. dr hab. Krzysztof Sztanke.

Centrum Transferu Wiedzy

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

ul. Dolna 3 Maja 3

20-079 Lublin

(parter)

 

Telefon: +48 81 448 5163

e-mail: transfer.wiedzy@umlub.pl

 

Dyrektor Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego

Marta Jankowska - tel. +48 81 448 5160, e-mail: marta.jankowska@umlub.pl

Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
ul. Dolna 3 Maja 3

20-079 Lublin

(parter)

Kontakt: Agnieszka Sędłak
Telefon: +48 81 448 5160
e-mail: prorektor.wspolpraca@umlub.pl

Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie