Centrum Transferu Wiedzy

Katedra i Zakład Chemii Leków

 

 

Katedra i Zakład Chemii Leków ma wieloletnie doswiadczenie w wykonywaniu analiz niezbędnych do wprowadzenia serii leku na rynek (analizy zwalniające serie produkcyjne), w opracowywaniu specyfikacji produktów leczniczych wymaganych do ich rejestracji i wprowadzenia na rynek, spełniających wymagania Europejskiej Agencji Leków oraz Międzynarodowej Konferencji Harmonizacji Wymagań dla Leków.

 

 

 

Centrum Transferu Wiedzy

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

ul. Dolna 3 Maja 3

20-079 Lublin

(parter)

 

Telefon: +48 81 448 5163

e-mail: transfer.wiedzy@umlub.pl

 

Dyrektor Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego

Marta Jankowska - tel. +48 81 448 5160, e-mail: marta.jankowska@umlub.pl

Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
ul. Dolna 3 Maja 3

20-079 Lublin

(parter)

Kontakt: Agnieszka Sędłak
Telefon: +48 81 448 5160
e-mail: prorektor.wspolpraca@umlub.pl

Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie