Centrum Transferu Wiedzy

Biologia z Genetyką

Zakres usług badawczych

- analiza molekularna mutacji i polimorfizmów wybranych genów

- badania transkryptomu

- identyfikacja oraz ilościowe pomiary białek

- ocena cytotoksycznego działania substancji pochodzenia roślinnego i grzybowego na komórki nowotworów ludzi in vitro

- badania skażenia środowiska formami inwazyjnymi geohelmintów

- określenie stopnia zakażenia kleszczy występujących w Polsce 

 

Aktualnie prowadzone badania

 

1. Analiza zmian ekspresji genów związanych z chorobą Alzheimera w szczurzym modelu całkowitego niedokrwienia mózgu.

2. Analiza zmian ekspresji miRNA z wykorzystaniem macierzy OpenArray metodą real-time PCR i mutacji miRNA metodą NGS u osób chorych na miażdżycę i przewlekłą niewydolność żylną.

3. Poszukiwanie nowych markerów związanych z patologią śródbłonka naczyń u osób z przewlekłą niewydolnością żylną, miażdżycą i tętniakami.

4. Analiza zmian poziomu izoprostanów i ekspresji genów związanych z patologią śródbłonka u osób z przewlekłą niewydolnością żylną leczonych diosminą.

5. Ocena działania cytotoksycznego substancji pochodzenia naturalnego i syntetycznego na komórki prawidłowe i nowotworowe in vitro.

6. Analiza molekularna mutacji, polimorfizmów i ekspresji wybranych genów w raku piersi.

7. Analiza zmian ekspresji genów związanych ze zjawiskiem oporności wielolekowej w komórkach nowotworowych wywodzących się z układu hematopoetycznego człowieka eksponowanych na związki pochodzenia naturalnego i syntetyczne pochodne – poszukiwanie modulatorów zjawiska oporności wielolekowej.

8. Analiza zmian ekspresji genów związanych z procesem apoptozy i autofagii w komórkach nowotworowych.

9. Diagnostyka nużycy wywoływanej przez Demodex brevis i Demodex folliculorum u pacjentów leczonych okulistycznie.

10. Badanie częstości występowania Entamoeba gingivalis  i Trichomonas tenax u pacjentów z chorobami przyzębia, cukrzycą i nowotworami.

11. Określenie stopnia zakażenia dwóch gatunków kleszczy występujących w Polsce (Ixodes ricinus i Dermacentor reticulatus) bakterią Borelia burgdorferi wywołującą u człowieka boreliozę.

12. Opracowanie modelu badania aktywności przeciw pasożytniczej w oparciu o nicienie sp. Rhabditis.

13. Wdrożenie modelu badania toksyczności leków w oparciu o larwy gatunku Galleria mellonella.

14. Badanie częstości występowania Dirofilaria repens i D. immitis u ludzi i zwierząt.

15. Diagnostyka mikroskopowa i molekularna chorób pasożytniczych człowieka.

 

 

Centrum Transferu Wiedzy

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

ul. Dolna 3 Maja 3

20-079 Lublin

(parter)

 

Telefon: +48 81 448 5163

e-mail: transfer.wiedzy@umlub.pl

 

Dyrektor Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego

Marta Jankowska - tel. +48 81 448 5160, e-mail: marta.jankowska@umlub.pl

Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
ul. Dolna 3 Maja 3

20-079 Lublin

(parter)

Kontakt: Agnieszka Sędłak
Telefon: +48 81 448 5160
e-mail: prorektor.wspolpraca@umlub.pl

Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie