Centrum Transferu Wiedzy

Katedra i Zakład Biofizyki

Tematyka działalności naukowej

 

 1. Badania właściwości biomechanicznych i składu chemicznego tkanki kostnej i ścięgien.
 2. Badanie kolagenowych rusztowań tkankowych oraz badania kolagenu w tkankach.
 3. Badanie oddziaływanie pól elektromagnetycznych wysokiej częstotliwości na organizmy żywe.
 4. Spektralne, parametryczne i elektroglottograficzne badanie sygnału mowy.
 5. Badania posturograficzne układu równowagi człowieka.
 6. Badania własności fizycznych błon lipidowych soczewki oka.
 7. Badania aktywności elektrycznej komórek serca – symulacje komputerowe.
 8. Badania zjawisk kooperatywnych w błonach lipidowych zmodyfikowanych substancjami o znaczeniu farmaceutycznym metodą Monte Carlo.
 9. Karotenoidy w badaniach in silico oraz w biologicznych układach modelowych.

 

Katedra Biofizyki dysponuje następującym sprzętem pomiarowym:

 1. Maszyna wytrzymałościowa typu Instron 5965
  - możliwość wykonywania testów na zgniatanie, rozciąganie, zginanie w próbie trójpunktowej, testy zmęczeniowe.

 2. Posturograf EquiTest CRS Balance Manager z platformą statyczną i dynamiczną:
  - możliwość wykonywania testów oceniających układ równowagi człowieka.

 3. Spektrofotometr NICOLET 6700 FT – IR w podczerwieni
  - ocena jakościowa i ilościowa związków chemicznych na podstawie widm oscylacyjno-rotacyjnych w podczerwieni.

 4. Mikroskop NICOLET iN10 MX w podczerwieni
  - topografia związków chemicznych na podstawie widm oscylacyjno-rotacyjnych w podczerwieni.

 5. Zestaw generatorów w zakresie częstotliwości 250 kHz – 70 GHz / MG 3700A i MG 3697 C
  oraz sondy: SAR i E-pola, do pomiaru temperatury 10 – 500C
  - możliwość pomiaru SAR i natężenia pola elektrycznego w fantomie.

 6. Różnicowy kalorymert scaningowy (DSC – Q200, TA Inst.) badania stabilności termicznej struktur.

 7. Analizator SVAN 912 AE oraz zestaw wraz z oprogramowaniem (MDVP)
  - do analizy spektralnej i wieloparametrycznej głosu.

 8. Kabina audiometryczna Sibelmed S-40, Audiometr AC-40 (Interacoustics)
  - ocena narządu słuchu na podstawie badań przewodnictwa powietrznego oraz kostnego w audiometrii tonalnej i słownej.

 9. Piec muflowy - do spalania próbek do temperatury 8000C.

 10. Spektrofotometr UV – VIS NICOLET EVOLUTION 300, λ = (190 – 1100)nm.

Centrum Transferu Wiedzy

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

ul. Dolna 3 Maja 3

20-079 Lublin

(parter)

 

Telefon: +48 81 448 5163

e-mail: transfer.wiedzy@umlub.pl

 

Dyrektor Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego

Marta Jankowska - tel. +48 81 448 5160, e-mail: marta.jankowska@umlub.pl

Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
ul. Dolna 3 Maja 3

20-079 Lublin

(parter)

Kontakt: Agnieszka Sędłak
Telefon: +48 81 448 5160
e-mail: prorektor.wspolpraca@umlub.pl

Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie