Centrum Transferu Wiedzy

Katedra i Zakład Biochemii i Biotechnologii

Katedra i Zakład Biochemii i Biotechnologii

          Collegium Uniwersum
          ul. Chodźki 1 
         20-093 Lublin
 
        Telefon
          +48 81448 7020
 
 
          Kierownik Katedry i Zakładu Biochemii i Biotechnologii
               prof. dr hab. n. farm. Grażyna Ginalska
               grazyna.ginalska@umlub.pl

 

Centrum Transferu Wiedzy

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

ul. Dolna 3 Maja 3

20-079 Lublin

(parter)

 

Telefon: +48 81 448 5163

e-mail: transfer.wiedzy@umlub.pl

 

Dyrektor Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego

Marta Jankowska - tel. +48 81 448 5160, e-mail: marta.jankowska@umlub.pl

Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
ul. Dolna 3 Maja 3

20-079 Lublin

(parter)

Kontakt: Agnieszka Sędłak
Telefon: +48 81 448 5160
e-mail: prorektor.wspolpraca@umlub.pl

Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie