Innowacyjny preparat wspomagający leczenie zakażeń Helicobacter pyroli

Zadaniem naszych naukowców jest opracowanie kompozycji ziół, która wykazuje wielokierunkowe działanie zwalczające bakterię Helicobacter pyroli. Prace badawczo-rozwojowe będą realizowane w: Katedrze i Zakładzie Farmakognozji z Pracownią Roślin Leczniczych, Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Farmaceutycznej z Pracownią Diagnostyki Mikobiologicznej oraz w Zakładzie Wirusologii.

 

Koordynacją badań zajmie się prof. dr hab. n. farm. Anna Malm, kierownik Katedry i Zakładu Mikrobiologii Farmaceutycznej z Pracownią Diagnostyki Mikrobiologicznej. Wykonawcami badań będą: dr Tomasz Baj z Katedry i Zakładu Farmakognozji z Pracownią Roślin Leczniczych, dr Izabela Korona-Głowniak z Katedry i Zakładu Mikrobiologii Farmaceutycznej oraz dr Barbara Rataj z Zakładu Wirusologii.

 

Poszukiwanie najlepszej mieszanki potrwa dwa lata. Przedsiębiorsto Colfarm, dzięki tym badaniom stworzy innowacyjne ziołowe kapsułki, które zwalczając bakterię Helicobacter pyroli, przyczynią się do wyleczenia takich schorzeń jak: wrzody żołądka i dwunastnicy, zapalenie żołądka typu B, rak żołądka, chłoniak żołądka typu MALT, choroba Menetriera.

 

Zakażenie Helicobacter pyroli należy do jednych z najbardziej rozpowszechnionych na świecie. W Polsce infekcja Helicobacter pyroli dotyczy 60-70% populacji dorosłej i 30% młodzieży do 18 roku życia. Obecnie wiadomo, że infekcja tą bakterią jest odpowiedzialna za powstanie ok. 90% wrzodów dwunastnicy i 70% wrzodów żołądka. Mimo tego, że na rynku jest już wiele preparatów wspomagających leczenie wyżej wymienionych chorób, powszechność ich stosowania prowadzi do lekoodporności bakterii. Stąd potrzeba opracowania innowacyjnego składu kapsułek leczniczych.

Walidacja analizatorów biochemicznych

Producent odczynników diagnostycznych i dystrybutor aparatury diagnostycznej Cormay S.A zwrócił się do naszego Uniwersytetu o przetestowanie nowych maszyn do analizy biochemicznej.

Łącznie będzie to pięć, różnie wyspecjalizowanych analizatorów.

Walidację Analizatora Moczu wykonają dr n. med. Beata Wojtysiak-Duma i mgr anal. med. Maciej Korpysz.

Centrum Transferu Wiedzy

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

ul. Dolna 3 Maja 3

20-079 Lublin

(parter)

 

Telefon: +48 81 448 5163

e-mail: transfer.wiedzy@umlub.pl

 

Dyrektor Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego

Marta Jankowska - tel. +48 81 448 5160, e-mail: marta.jankowska@umlub.pl

Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
ul. Dolna 3 Maja 3

20-079 Lublin

(parter)

Kontakt: Agnieszka Sędłak
Telefon: +48 81 448 5160
e-mail: prorektor.wspolpraca@umlub.pl

Łączymy medycynę i farmację z biznesem

Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (CTW) jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną Uniwersytetu. Celem działania Centrum jest komercjalizacja bezpośrednia wyników badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych na Uniwersytecie, a także wspieranie Uczelni w zakresie współpracy naukowej, rozwoju badań i transferu wiedzy.

 

 

Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie