Pozyskiwanie nowych związków naturalnych do terapii choroby Alzheimera

Szacuje się, iż obecnie na Alzheimera cierpi ponad 18 milionów ludzi a liczba ta ma wzrosnąć do 70 mln w roku 2050. Z uwagi na nieuleczalność i wyniszczający charakter choroby, cierpiący na nią wymagają pomocy otoczenia.

 

W krajach rozwiniętych choroba ta należy do najbardziej kosztownych dla społeczeństwa. Pomimo prowadzonych od lat badań nadal nie wyjaśniono do końca przyczyn powstawania schorzenia.

Dzięki środkom przyznanym z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w ramach konkursu polsko tureckiego, mamy okazję pracować wspólnie z tureckim uniwersytetem medycznym Acibaden Uniwersity, School of Medicine z siedzibą w Atasehir.

Celem projektu jest odkrycie naturalnych związków chemicznych do leczenia choroby Alzheimera oraz do kompleksowego określenia ich wpływu na procesy neurodegeneracyjne. 

Wszystkie badania fitochemiczne, mające na celu izolację związków naturalnych z roślin oraz określenie ich aktywności, będą wykonane przez naszych naukowców na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.

Wytypowane związki aktywne przekazane będą do dalszych badań partnerom tureckim. Badania te obejmować będą testy behawioralne, określające pamięć u myszy transgenicznych oraz mapowanie struktur mózgowych, w których gromadzić się będą badanie substancje naturalne. Połączenie interdyscyplinarnych technik badawczych pozwoli na pełniejsze wyjaśnienie mechanizmów, efektów działania oraz toksyczności wybranych związków.

 

Wymierne wartości projektu:

- Wyniki badań mogą posłużyć w odkryciu nowych leków i terapii choroby Alzheimera. 

- Opracowanie nowych metod separacji i izolacji, ukierunkowanych na poszukiwaniu nowych, obiecujących związków naturalnych, do wykorzystania w terapii chorób cywilizacyjnych

- Zastosowanie techniki chromatografii przeciwprądowej, pozwoli na szybką i efektywną izolację pojedynczych związków czynnych, często już po pierwszym etapie eksperymentu.

Optymalne warunki odpowiednie do skutecznego rozdzielania opracowane będą w skali analitycznej a następnie z łatwością przeniesione być mogą do większej skali.
Rozwiązania takie szczególnie zainteresować mogą sektor przemysłowy, jako alternatywny sposób do oczyszczania aktywnego związku (ów).

Centrum Transferu Wiedzy

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

ul. Dolna 3 Maja 3

20-079 Lublin

(parter)

 

Telefon: +48 81 448 5163

e-mail: transfer.wiedzy@umlub.pl

 

Dyrektor Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego

Marta Jankowska - tel. +48 81 448 5160, e-mail: marta.jankowska@umlub.pl

Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
ul. Dolna 3 Maja 3

20-079 Lublin

(parter)

Kontakt: Agnieszka Sędłak
Telefon: +48 81 448 5160
e-mail: prorektor.wspolpraca@umlub.pl

Łączymy medycynę i farmację z biznesem

Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (CTW) jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną Uniwersytetu. Celem działania Centrum jest komercjalizacja bezpośrednia wyników badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych na Uniwersytecie, a także wspieranie Uczelni w zakresie współpracy naukowej, rozwoju badań i transferu wiedzy.

 

 

Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie