Walidacja analizatorów biochemicznych

Producent odczynników diagnostycznych i dystrybutor aparatury diagnostycznej Cormay S.A zwrócił się do naszego Uniwersytetu o przetestowanie nowych maszyn do analizy biochemicznej.

Łącznie będzie to pięć, różnie wyspecjalizowanych analizatorów.

Walidację Analizatora Moczu wykonają dr n. med. Beata Wojtysiak-Duma i mgr anal. med. Maciej Korpysz.

Działanie Analizatora Biochemicznego o nazwie roboczej "BS180" sprawdzą dr hab. n. med. Helena Donica, mgr Joanna Chojnacka,

mgr Dorota Rutkowska-Berdak oraz mgr Dorota Nurzyńska. Ten sam zespół zweryfikuje także Analizator Biochemiczny o nazwie roboczej "Maglumi 800".

Kolejne dwa, analizatory hematologiczne o nazwach roboczych "Hermes Junior" i "Hermes Senior" badać będą dr n. med. Arleta Malecha Jędraszek, mgr Barbara Stępniak i mgr Maria Kałan.

Zakończenie badań przewidziano na drugą połowę 2017 roku.

Łączymy medycynę i farmację z biznesem

Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (CTW) jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną Uniwersytetu. Celem działania Centrum jest komercjalizacja bezpośrednia wyników badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych na Uniwersytecie, a także wspieranie Uczelni w zakresie współpracy naukowej, rozwoju badań i transferu wiedzy.

 

 

Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie