PROJEKTY B+R

Biopordukty z biomasy lignocelulozowej pozyskanej z gruntów marginalnych w celu wypełnienia luki obecnej w narodowej biogospodarce    http://www.portalwiedzybr.umlub.pl/projekty-br/bioprodukty/

 

Innowacyjny preparat wspomagający leczenie zakażeń Helicobacter pyroli  http://www.portalwiedzybr.umlub.pl/projekty-br/projekty-br/

 

Pozyskiwanie nowych związków naturalnych do terapii choroby Alzheimera http://www.portalwiedzybr.umlub.pl/projekty-br/projekt-br/

 

Walidacja analizatorów biochemicznych http://www.portalwiedzybr.umlub.pl/projekty-br/analiz-bichem/

 

 

 

Łączymy medycynę i farmację z biznesem

Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (CTW) jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną Uniwersytetu. Celem działania Centrum jest komercjalizacja bezpośrednia wyników badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych na Uniwersytecie, a także wspieranie Uczelni w zakresie współpracy naukowej, rozwoju badań i transferu wiedzy.

 

 

Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie