OPINIE O INNOWACYJNOŚCI

Opinia o innowacyjności

 

uwiarygodnij swoją innowacyjność

 

Opinia o innowacyjności  to obiektywna opinia eksperta na temat rozwiązania, które firma chce wdrożyć w ramach zaplanowanej inwestycji. Posiadanie opinii o innowacyjności jest bardzo pomocne, a nawet niezbędne dla firm, które ubiegają się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Często również wnioskując o przyznanie kredytu technologicznego konieczne jest dołączenie takiej opinii. W sytuacji, kiedy opinia o innowacyjności nie jest wymagana, jej dołączenie do wniosku może zwiększyć szansę na pozyskanie dotacji. Taki dokuemnt może przydać się także dla celów marketingowych przedsiębiorstwa.

 

W ciągu kilku dni najlepsi eksperci z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie sporządzają fachową charakterystykę danego rozwiązania, rzetelną recenzję i werdykt na temat innowacyjności technologii, usługi, metody czy procesu, który chce wdrożyć przedsiębiorca.

 

 

Zapraszamy do współpracy!

 

mgr inż. Renata Wojda

tel. 81 448 5160;

e-mail: renata.wojda@umlub.pl

Łączymy medycynę i farmację z biznesem

Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (CTW) jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną Uniwersytetu. Celem działania Centrum jest komercjalizacja bezpośrednia wyników badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych na Uniwersytecie, a także wspieranie Uczelni w zakresie współpracy naukowej, rozwoju badań i transferu wiedzy.

 

 

Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie