OFERTY TECHNOLOGICZNE

NOWE SUBSTANCJE WYKAZUJĄCE AKTYWNOŚĆ PRZECIWBAKTERYJNĄ

Oporność wielolekowa u bakterii stanowi jedno z najpoważniejszych zagrożeń dla zdrowia publicznego na całym świecie. Szczególnie problematyczny jest niedobór antybiotyków przeciwko wielolekoopornym bakteriom Gram-ujemnym. Badania prowadzone na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie pozwoliły zidentyfikować i opracować nowe związki o działaniu przeciwbakteryjnym. Dalsze badania pozwolą potwierdzić potencjalną użyteczność tych cząsteczek docelowych w opracowywaniu leków przeciwbakteryjnych.

Centrum Transferu Wiedzy

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

ul. Dolna 3 Maja 3

20-079 Lublin

(parter)

 

Telefon: +48 81 448 5163

e-mail: transfer.wiedzy@umlub.pl

 

Dyrektor Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego

Marta Jankowska - tel. +48 81 448 5160, e-mail: marta.jankowska@umlub.pl

Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
ul. Dolna 3 Maja 3

20-079 Lublin

(parter)

Kontakt: Agnieszka Sędłak
Telefon: +48 81 448 5160
e-mail: prorektor.wspolpraca@umlub.pl

Łączymy medycynę i farmację z biznesem

Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (CTW) jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną Uniwersytetu. Celem działania Centrum jest komercjalizacja bezpośrednia wyników badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych na Uniwersytecie, a także wspieranie Uczelni w zakresie współpracy naukowej, rozwoju badań i transferu wiedzy.

 

 

Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie