OFERTY TECHNOLOGICZNE

Urządzenie do elektrochromatografii planarnej w układzie zamkniętym

Streszczenie: 

Przedmiotem oferty jest urządzenie do elektrochromatografii planarnej w układzie zamkniętym. Technika elektrochromatografii planarnej ciśnieniowej (elektrochromatografii planarnej w układzie zamkniętym) charakteryzuje się wyższą efektywnością rozdzielenia składników różnych mieszanin substancji szczególnie w porównaniu do chromatografii planarnej.

Zastosowanie:

Rozdzielanie składników mieszanin (próbek) substancji chemicznych  w celu kontroli jakości (analiza jakościowa i ilościowa).
Słowa kluczowe:

Rozdzielanie mieszanin substancji chemicznych, rozdzielanie w warstwie adsorbentu, elektrochromatografia planarna ciśnieniowa, chromatografia cieczowej, elektroforeza.

 

Forma ochrony: Zgłoszenie patentowe

Dojrzałość technologii: Gotowa do demonstracji

Forma komercjalizacji: Licencja

Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)

Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)

 

Sposób rozdzielania i oznaczania związków w wieloskładnikowych mieszaninach roślinnych

Streszczenie: 

Przedmiotem oferty jest sposób rozdzielania i oznaczania związków w wieloskładnikowych mieszaninach roślinnych.

 

Zastosowanie:

Wyróżnienie dotyczy sposobu rozwijania chromatogramów. Wprowadza się nowe rozwiązanie przeprowadzania analizy próbek wieloskładnikowych tj. oddzielenia substancji towarzyszących od dominującego (określanego) związku badanego. Zastosowanie technologii umożliwia szybkie uzyskanie wyników przy niewielkim nakładzie finansowym.

 

Słowa kluczowe:

Kontrola czystości związków organicznych, chromatografia TLC, sprawność rozdzielcza.

 

 

Forma ochrony: Patent

Dojrzałość technologii: Gotowa do wprowadzenia na rynek

Forma komercjalizacji: Komercyjne usługi badawcze

 

 

Komora do jednoczesnego prowadzenia procesów ortogonalnych elektrochromatografii planarnej ciśnieniowej i chromatografii cieczowej

Streszczenie: 

Przedmiotem oferty jest komora do ortogonalnej elektrochromatografii planarnej ciśnieniowej przy użyciu płytki nośnej z warstwą fazy stacjonarnej, wyposażonej w obramowanie uszczelniające.

 

Zastosowanie:

Urządzenie może być wykorzystane do oczyszczania, wzbogacania i rozdzielania związków chemicznych, które są składnikami mieszanin związków chemicznych, np. po syntezie leków, wzorców chemicznych (peptydy), ekstraktów roślinnych itp.

 

Słowa kluczowe:

komora do chromatografii planarnej, rozdzielanie dwuwymiarowe/ortogonalne

 

Forma ochrony: Zgłoszenie patentowe

Dojrzałość technologii: Gotowa do demonstracji

Forma komercjalizacji: Licencja

Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)

Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)

 

Łączymy medycynę i farmację z biznesem

Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (CTW) jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną Uniwersytetu. Celem działania Centrum jest komercjalizacja bezpośrednia wyników badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych na Uniwersytecie, a także wspieranie Uczelni w zakresie współpracy naukowej, rozwoju badań i transferu wiedzy.

 

 

Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie