Katalog własności przemysłowej

Rzecznik Patentowy UM  mgr Anna Bełz
Telefon: +48 81448 5154
E-mail: anna.belz@umlub.pl
Adres: ul. Szkolna 18 20-124 Lublin, (Biblioteka Głowna UM)
Nr pokoju: 307

 

Katalog własności przemysłowej do pobrania

/gfx/portalwiedzy2/userfiles/_public/1._katalog_wlasnosci_przemyslowej.pdf

Łączymy medycynę i farmację z biznesem

Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (CTW) jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną Uniwersytetu. Celem działania Centrum jest komercjalizacja bezpośrednia wyników badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych na Uniwersytecie, a także wspieranie Uczelni w zakresie współpracy naukowej, rozwoju badań i transferu wiedzy.

 

 

Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie