Centrum Transferu Wiedzy

Zespół CTW

 Dyrektor Centrum Transferu Wiedzy - mgr Marta Jankowska,

 tel. 81 448 5160; e-mail: marta.jankowska@umlub.pl

 

 

 Koordynator projektów badawczo-wdrożeniowych - mgr inż. Renata Wojda,

 tel. 81 448 5163; e-mail: renata.wojda@umlub.pl

 

Koordynator projektów badawczo-wdrożeniowych - mgr Agnieszka Sędłak,

tel. 81 448 5163; e-mail: agnieszka.sedlak@umlub.pl

 

Koordynator transferu wiedzy - dr Agnieszka Borzęcka,

tel. 81 448 5160; e-mail: agnieszka.borzecka@umlub.pl

 

Koordynator transferu wiedzy- mgr Magdalena Mazur,

tel.tel. 81 448 5160; e-mail: magdalena.mazur@umlub.pl

 

Administrator Baz Danych B + R - mgr Michał Dyś,

tel. 81 448 5160; e-mail: michal.dys@umlub.pl

 

Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie