Centrum Transferu Wiedzy

Kontakt i adres

Centrum Transferu Wiedzy

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

ul. Witolda Chodźki 7

20-093 Lublin

 

Dom Studenta nr 3

I piętro, pok. 104 - 106

 

Telefon: +48 81 448 5163

 

e-mail: transfer.wiedzy@umlub.pl

 

http://www.portalwiedzybr.umlub.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie