Centrum Transferu Wiedzy

Aktualności

06.10.2021

„Inkubator Innowacyjności 4.0” – przedłużenie naboru do 18 października

„Inkubator Innowacyjności 4.0” – przedłużenie naboru do 18 października

Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego zaprasza do udziału w konkursie grantowym w ramach projektu Inkubator Innowacyjności 4.0 na wsparcie przedwdrożeniowe wyników badań naukowych i prac rozwojowych.

 

O granty mogą się ubiegać pracownicy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.


Nabór wniosków został przedłużony do 18 października.

 

Odpowiedzi na pytania związane z projektem udziela:
p. Marta Jankowska – Dyrektor Centrum Transferu Wiedzy, tel. 81 448 51 62, e-mail: marta.jankowska@umlub.pl

Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” realizowany jest przez konsorcjum Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w ramach programu „Inkubator Innowacyjności 4.0”, Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4)

Centrum Transferu Wiedzy

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

ul. Dolna 3 Maja 3

20-079 Lublin

(parter)

 

Telefon: +48 81 448 5163

e-mail: transfer.wiedzy@umlub.pl

 

Dyrektor Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego

Marta Jankowska - tel. +48 81 448 5160, e-mail: marta.jankowska@umlub.pl

Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
ul. Dolna 3 Maja 3

20-079 Lublin

(parter)

Kontakt: Agnieszka Sędłak
Telefon: +48 81 448 5160
e-mail: prorektor.wspolpraca@umlub.pl

Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie