Centrum Transferu Wiedzy

Aktualności

03.09.2021

Rekrutacja na Pracownika Centum Transferu Wiedzy

Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w ramach rekrutacji wewnętrznej poszukuje osoby na stanowisko: Koordynator Transferu Wiedzy – Broker Innowacji

 

 

Do obowiązków pracownika będzie należeć:

 

 • nawiązywanie współpracy między środowiskiem naukowym UM a otoczeniem gospodarczym,
 • pozyskiwanie partnerów biznesowych do sprzedaży i licencji wynalazków powstałych na Uniwersytecie Medycznym (UM) w Lublinie, a także pozyskiwaniu partnerów biznesowych do współpracy przy projektach B+R,
 • inicjowanie i koordynowanie w środowisku akademickim UM projektów o potencjale wdrożeniowym, w szczególności we współpracy środowiska naukowego z przedsiębiorcami,
 • poszukiwanie podmiotów zainteresowanych wdrożeniem wyników badań naukowych i prac rozwojowych (poprzez tworzenie i promocję oferty technologicznej, udział w wystawach, targach i konferencjach, zwłaszcza typu „science to business”),
 • prowadzenie spotkań informacyjnych z zakresu mechanizmów komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych,
 • udział w wydarzeniach dotyczących prezentacji potencjału badawczo-naukowego UM, w tym uczestnictwo w wydarzeniach promocyjnych i informacyjnych takich jak targi, konferencje,
 • prowadzenie bazy danych o realizowanych projektach badawczych, osiągniętych rezultatach i możliwości ich zastosowania w praktyce.

 

Wymagania:

 

 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
 • motywacja do pracy ukierunkowanej na wdrażanie osiągnięć nauki w działalności gospodarczej,
 • zainteresowanie pracą w obszarze rozwoju technologii i komercjalizacji wynalazków,
 • znajomość programów Microsoft Word, Excel, PowerPoint.

 

Mile widziane:

obsługa programów graficznych, a także doświadczenie we współpracy ze środowiskiem biznesowym oraz promocji ofert sprzedażowych.

 

 

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Borzęcką:
agnieszka.borzecka@umlub.pl, tel. 81 448 51 64.

Centrum Transferu Wiedzy

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

ul. Dolna 3 Maja 3

20-079 Lublin

(parter)

 

Telefon: +48 81 448 5163

e-mail: transfer.wiedzy@umlub.pl

 

Dyrektor Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego

Marta Jankowska - tel. +48 81 448 5160, e-mail: marta.jankowska@umlub.pl

Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
ul. Dolna 3 Maja 3

20-079 Lublin

(parter)

Kontakt: Agnieszka Sędłak
Telefon: +48 81 448 5160
e-mail: prorektor.wspolpraca@umlub.pl

Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie