Centrum Transferu Wiedzy

Aktualności

03.09.2021

8 września zapraszamy do udziału w Konferencji dotyczącej cyfrowej medycyny.

8 września zapraszamy do udziału w Konferencji dotyczącej cyfrowej medycyny.

 

Podczas wydarzenia zaprezentowane zostaną najważniejsze instytucje tworzące system wsparcia dla innowacji w e-zdrowiu oraz ich rolę w systemie, aktualne trendy, projektowane i wdrażane rozwiązania. Omówimy technologiczne, prawne, ekonomiczno-społeczne i etyczne bariery wdrożeń i komercjalizacji.

 

Konferencja jest skierowana do osób związanych z obszarem e-zdrowia: przedstawicieli administracji publicznej, uniwersytetów i instytutów badawczych, podmiotów leczniczych w tym szpitali publicznych, ośrodków innowacji, akceleratorów, inkubatorów, parków naukowo-technologicznych, sieci aniołów biznesu, funduszy inwestycyjnych, klastrów i  przedsiębiorstw i startupów z obszaru medycyny i zdrowia  oraz z branży ICT, organizacji zrzeszających osoby o szczególnych potrzebach (w tym działających na rzecz pacjentów, seniorów i  osób niepełnosprawnych) oraz szerokiego grona użytkowników zainteresowanych tematyką rozwoju innowacji w obszarze e-zdrowia.

 

Organizatorami wydarzenia są Klastr Lubelska Medycyna, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Urząd Miasta Lublin, Uniwersytet Medyczny w Lublinie i Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.

 

Rejestracja na konferencję na stronie: www.lubtech.lublin.eu

Centrum Transferu Wiedzy

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

ul. Dolna 3 Maja 3

20-079 Lublin

(parter)

 

Telefon: +48 81 448 5163

e-mail: transfer.wiedzy@umlub.pl

 

Dyrektor Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego

Marta Jankowska - tel. +48 81 448 5160, e-mail: marta.jankowska@umlub.pl

Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
ul. Dolna 3 Maja 3

20-079 Lublin

(parter)

Kontakt: Agnieszka Sędłak
Telefon: +48 81 448 5160
e-mail: prorektor.wspolpraca@umlub.pl

Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie