Centrum Transferu Wiedzy

Aktualności

19.07.2021

Patent dla Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Zespół Naukowców z Uniwersytetu Medycznego (Prof. dr hab. Grażyna Ginalska i dr hab. Anna Belcarz prof. UM, z Katedry Biochemii i Biotechnologii) oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego, w ramach współpracy z firmą Medical Inventi S.A. otrzymał patent za sposób wytwarzania  magnetycznego  kompozytu bioaktywnego  przeznaczonego do  zastosowań w teranostyce.

 

Innowacyjny biomateriał może znaleźć zastosowanie w termostymulowanym wspomaganiu procesów regeneracyjnych, zwalczaniu chorób neoplastycznych w obrębie tkanki kostnej, a także obrazowaniu biomedycznym w oparciu o wykorzystanie zewnętrznych czynników indukujących energię cieplną takich jak: zmienne pole magnetyczne, promieniowanie elektromagnetyczne z zakresu bliskiej podczerwieni oraz mikrofal.

 

Bioaktywne materiały kompozytowe na bazie ceramiki fosforanowo-wapniowej i polimerów naturalnych z dodatkiem substancji o właściwościach magnetycznych do zastosowań w medycynie regeneracyjnej cieszą się w ostatnich latach coraz większym zainteresowaniem ze względu na ich ogromny potencjał aplikacyjny w medycynie regeneracyjnej oraz teranostyce, która łączy diagnostykę z jednoczesnym osiągnięciem efektu terapeutycznego.

 

W kompozytach wieloskładnikowych przeznaczonych dla medycyny regeneracyjnej dotyczącej uzupełniania ubytków kostnych materiał ceramiczny w postaci hydroksyapatytu wapnia jest czynnikiem zwiększającym osteokonduktywność.

 

Natomiast rolą materiału magnetycznego w takich materiałach jest przede wszystkim możliwość indukowania za pomocą np. zmiennego pola magnetycznego ciepła, które przyczyniać się będzie do efektywniejszej stymulacji procesów regeneracyjnych

 

 

Zainteresowanych technologią zapraszamy do kontaktu:

transfer.wiedzy@umlub.pl

81 4485164

 

 

Centrum Transferu Wiedzy

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

ul. Dolna 3 Maja 3

20-079 Lublin

(parter)

 

Telefon: +48 81 448 5163

e-mail: transfer.wiedzy@umlub.pl

 

Dyrektor Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego

Marta Jankowska - tel. +48 81 448 5160, e-mail: marta.jankowska@umlub.pl

Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
ul. Dolna 3 Maja 3

20-079 Lublin

(parter)

Kontakt: Agnieszka Sędłak
Telefon: +48 81 448 5160
e-mail: prorektor.wspolpraca@umlub.pl

Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie