Centrum Transferu Wiedzy

Aktualności

28.06.2021

Złoty medal: Kompozycja polifenolowa mająca zastosowanie w profilaktyce chorób neurodegeneracyjnych

Kompozycja polifenolowa mająca zastosowanie w profilaktyce i wspomaganiu leczenia chorób neurodegeneracyjnych zwłaszcza Alzheimera, to wynalazek,  który otrzymał złoty medal podczas  XIV edycji Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG 2021.

 

Autorami wynalazku są:

prof. dr hab. Anna Bogucka-Kocka (Uniwersytet Medycznyw Lublinie)
dr hab. Dominik Szwajgier, prof. uczelni (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
mgr Kamila Borowiec (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)

 

Przedmiotem wynalazku jest innowacyjna kompozycja polifenolowa  zawierająca zdefiniowane związki polifenolowe (będące inhibitorami cholinoesteraz) stosowane w prewencji, profilaktyce i wspomaganiu leczenia chorób neurodegeneracyjnych zwłaszcza choroby Alzheimera.

Unikatowa kompozycja zawiera około trzydziestu związków polifenolowych, oznaczonych jakościowo i półilościowo za pomocą cieczowej chromatografii wysokociśnieniowej z detekcją masową.

 

 

Kompozycja polifenolowa wg wynalazku zawiera ekstrakty powstałe z oparty jest wyłącznie o składniki pochodzenia roślinnego, takie jak min.: owoce aronii (Aronia melanocarpa), malin (Rubus idaeus), poziomki (Fragaria vesca), brzoskwini (Prunus persica) borówki czarnej (Vaccinium myrtillus), liści pietruszki (Petroselinum crispum).

 

Obecne w preparacie związki fenolowe wykazują synergizm działania co zwiększa ich potencjał prozdrowotny.

 

Innowacyjna kompozycja  bogata w związki fenolowe pochodzenia roślinnego, charakteryzuje się efektywnym ograniczaniem aktywności acetylocholinoesterazy i butyrylochoinoesterazy (enzymów zaangażowanych w rozwój choroby Alzheimera ) co ma ogromne znaczenie w zapobieganiu chorób neurodegeneracyjnych w tym choroby Alzheimera.

 

Ponadto preparat wykazuje również właściwości przeciwutleniające i przeciwzapalne. 

 

Na rynku obecnie brakuje związków o ukierunkowanym działaniu neuroprotekcyjnym a zapotrzebowanie na tego typu substancje ciągle wzrasta.

 

Innowacyjny preparat mający zastosowanie w profilaktyce i wspomaganiu leczenia chorób neurodegeneracyjnych przyniesie nie tylko dobre skutki zdrowotne, ale także ekonomiczne i społeczne, przyczyniając się do obniżenia kosztów leczenia i opieki medycznej, oraz do  podniesienia produktywności zawodowej.

 

Ponadto uzyskane wyniki pozwalają z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że preparat posiada duży potencjał wdrożeniowy i jest obiecującym kandydatem do wytworzenia nowych preparatów mających zastosowanie w profilaktyce i wspomaganiu leczenia chorób neurodegeneracyjnych, zwłaszcza Alzheimera, do wykorzystania zarówno w kraju jak i na świecie. Na rynku obecnie brakuje związków o ukierunkowanym działaniu neuroprotekcyjnym a zapotrzebowanie na tego typu substancje ciągle wzrasta.

 

Opracowywanie nowych substancji mogących mieć zastosowanie w leczeniu demencji i otępienia jest jednym z wyzwań współczesnej neurofarmakologii. Od lat ogromnym zainteresowaniem cieszą się leki pochodzenia roślinnego.

 

Stan techniki

Wytworzono prototyp opisanego w zgłoszeniu patentowych preparatu bogato polifenolowego. Uzyskane wyniki badań dają podstawę do twierdzenia, że pozyskana kompozycja polifenolowa może stać się preparatem stosowanych w profilaktyce chorób neurodegeneracyjnych u ludzi - poziom gotowości technologicznej TRL znajduje się na poziomie IV.

 

Prognozowane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) dane wskazują na to, że łączna liczba osób dotkniętych chorobą Alzheimera i innymi chorobami neurodegeneracyjnymi w 2030 r. wyniesie 75,6 mln i do roku 2050 wzrośnie do 135,5 mln.

 

Inne dane wskazują na to, że choroby neurodegeneracyjne należą do najkosztowniejszych chorób współczesnej Europy. Związane jest to m.in. z wysokimi kosztami leczenia i opieki medycznej, ale także z utratą produktywności zawodowej przy jednoczesnym braku profilaktyki.

Parlament Europejski podjął rezolucję w sprawie szczególnej aktywności w celu przezwyciężania problemów związanych z chorobami neurodegeneracyjnymi.

 

Opracowywanie nowych, skutecznych preparatów mających zastosowanie w profilaktyce i wspomaganiu leczenia chorób neurodegeneracyjnych przyniesie nie tylko dobre skutki zdrowotne, ale także ekonomiczne i społeczne.

 

Opracowana kompozycja  jest wspólnym wynalazkiem Uniwersytwetu Medycznego w Lublinie oraz Uniwersytetu  Przyrodniczego w Lublinie.

 

Firmy zainteresowane  komercjalizacją wynalazku zapraszamy do kontaktu:

agnieszka.borzecka@umlub.pl

81 448 51 64

 

A polyphenolic composition for the prevention and support of neurodegenerative diseases, especially Alzheimer's disease.

The object of the invention is an innovative polyphenolic composition containing defined polyphenolic compounds (being cholinesterase inhibitors) used in prevention, prophylaxis and support of treatment of neurodegenerative diseases, especially Alzheimer's disease.

The unique composition contains about thirty polyphenolic compounds, qualitatively and semi-quantitatively determined by high-pressure liquid chromatography with mass detection.

The polyphenolic composition according to the invention contains extracts based exclusively on ingredients of plant origin, such as: chokeberry, raspberry, strawberry, peach, bilberry, parsley leaves. The phenolic compounds present in the preparation show synergism of action, which increases their health-promoting potential.

An innovative composition rich in phenolic compounds of plant origin, characterised by effective reduction of acetylcholinesterase and butyrylcholinesterase activity (enzymes involved in the development of Alzheimer's disease), which is of great importance in the prevention of neurodegenerative diseases, including Alzheimer's disease.

In addition, the formula also exhibits antioxidant and anti-inflammatory properties. 

There is currently a shortage of compounds with targeted neuroprotective effects on the market and the demand for such substances continues to grow.

The innovative preparation for the prevention and supportive treatment of neurodegenerative diseases will bring not only good health effects, but also economic and social effects, contributing to the reduction of costs of treatment and medical care, and to an increase in professional productivity.

In addition, the results obtained allow to state with high probability that the preparation has a high implementation potential and is a promising candidate for the production of new formulations applicable in the prevention and support of treatment of neurodegenerative diseases, especially Alzheimer's disease, for use both domestically and internationally.  

 

 

 

Centrum Transferu Wiedzy

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

ul. Dolna 3 Maja 3

20-079 Lublin

(parter)

 

Telefon: +48 81 448 5163

e-mail: transfer.wiedzy@umlub.pl

 

Dyrektor Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego

Marta Jankowska - tel. +48 81 448 5160, e-mail: marta.jankowska@umlub.pl

Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
ul. Dolna 3 Maja 3

20-079 Lublin

(parter)

Kontakt: Agnieszka Sędłak
Telefon: +48 81 448 5160
e-mail: prorektor.wspolpraca@umlub.pl

Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie