Centrum Transferu Wiedzy

Aktualności

07.06.2021

Zapraszamy naukowców i przedsiębiorców do aplikowania w konkursie TANGO.

Zapraszamy naukowców i przedsiębiorców do aplikowania w konkursie TANGO.

 

✅ Środki przewidziane na wsparcie rozwoju technologii opartych na wynikach badań podstawowych wynoszą tym razem 30 mln zł.

 

✅ Nabór wniosków prowadzimy do 30 czerwca br., do godz. 16:00.

 

Projekt TANGO to wspólne Przedsięwzięcie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Centrum Nauki mającym na celu budowanie mostów między badaniami podstawowymi a ich praktycznym wykorzystaniem.

 

Przedsięwzięcie wychodzi naprzeciw innowatorom, których badania podstawowe – a więc eksperymentalne lub teoretyczne prace prowadzone przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów – mają zarazem znaczący potencjał wdrożeniowy.

 

To już piąty konkurs organizowany w ramach tej inicjatywy.

Więcej informacji na stronie:

 

https://www.gov.pl/web/ncbr/tango-v?utm_medium=email&utm_source=cyfryzacji&utm_content=Innowacje+nie+daj%C4%85+si%C4%99+pokona%C4%87+pandemii&utm_campaign=Newsletter+NCBR

Centrum Transferu Wiedzy

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

ul. Dolna 3 Maja 3

20-079 Lublin

(parter)

 

Telefon: +48 81 448 5163

e-mail: transfer.wiedzy@umlub.pl

 

Dyrektor Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego

Marta Jankowska - tel. +48 81 448 5160, e-mail: marta.jankowska@umlub.pl

Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
ul. Dolna 3 Maja 3

20-079 Lublin

(parter)

Kontakt: Agnieszka Sędłak
Telefon: +48 81 448 5160
e-mail: prorektor.wspolpraca@umlub.pl

Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie