Centrum Transferu Wiedzy

Aktualności

11.05.2021

Nabór wniosków w programie INFOSTRATEG (II konkurs).

7 maja ruszył nabór wniosków w programie INFOSTRATEG (II konkurs).

 

Dzięki temu programowi przedsiębiorcy oraz jednostki naukowe (lub ich konsorcja) mogą otrzymać wsparcie w rozwoju potencjału sztucznej inteligencji (SI) poprzez opracowanie rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję i blockchain.

 

Ważne jest, aby wypracowane rozwiązania miały bezpośrednie zastosowanie w praktyce.  

 

Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 10 mln zł.

Minimalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 3,5 mln zł.

 

 

Konkurs obejmuje dwa tematy – pierwszy i ósmy - z zakresu tematycznego programu:

 

    TEMAT 1. Inteligentny system przetwarzania mowy dla lekarzy;

 

    TEMAT 8. Asystent petenta w instytucjach użyteczności publicznej

 

(konkursem objęte są  kontakty z Urzędem Gminy, Urzędem Stanu Cywilnego oraz Urzędem Skarbowym)

 

 

W konkursie mogą wziąć udział:

 

 • indywidualnie: przedsiębiorcy lub jednostki naukowe, 
 • konsorcja składające się maksimum z 3 podmiotów: 

- wyłącznie jednostek naukowych,

- wyłącznie przedsiębiorstw,

- jednostek naukowych i przedsiębiorstw.

 

Ważne, aby wnioskodawcą indywidualnym lub liderem konsorcjum był podmiot, który będzie realizował wdrożenie wyników projektu.

 

Uzyskane dofinansowanie może być przeznaczone na realizację:  

 

 • fazy I, która obejmuje badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe i koncentruje się na: 
  • stworzeniu wstępnej wersji systemu, 
  • zgromadzeniu niezbędnych dla realizacji projektu danych w postaci baz danych;  
 • fazy II, która obejmuje badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe i koncentruje się na:
  • stworzeniu generycznego systemu, umiejącego obsłużyć wszystkie scenariusze użycia; 
 •  fazy III, która obejmuje badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe i /lub prace przedwdrożeniowe i koncentruje się na: 
  • ulepszaniu powstałego systemu, 
  • przygotowaniu do wdrożenia wyników osiągniętych w fazach I i II. 

Każdy projekt musi składać się z 3 ww. faz, a każda faza projektu może obejmować maksymalnie 3 zadania.

 

 

Wartość dofinansowania

 

 • do 80% dofinansowania na badania przemysłowe, które pozwolą na pozyskanie nowej wiedzy i zweryfikują założenia projektu,  
 • do 60% dofinansowania na badania rozwojowe, które pozwolą przetestować uzyskaną wiedzę, 
 • do 90% dofinansowania na prace przedwdrożeniowe, które uwzględniają pozyskanie np. certyfikacji nowego produktu lub usługi rzecznika patentowego. 

Nabór wniosków będzie trwał od 7 maja do 6 lipca 2021 roku. 

 

Więcej informacji znajduje się na stronie :

https://www.gov.pl/web/ncbr/infostrateg-ii-konkurs

 

Centrum Transferu Wiedzy

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

ul. Dolna 3 Maja 3

20-079 Lublin

(parter)

 

Telefon: +48 81 448 5163

e-mail: transfer.wiedzy@umlub.pl

 

Dyrektor Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego

Marta Jankowska - tel. +48 81 448 5160, e-mail: marta.jankowska@umlub.pl

Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
ul. Dolna 3 Maja 3

20-079 Lublin

(parter)

Kontakt: Agnieszka Sędłak
Telefon: +48 81 448 5160
e-mail: prorektor.wspolpraca@umlub.pl

Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie