Centrum Transferu Wiedzy

Aktualności

05.05.2021

Doktorat wdrożeniowy – nabór do V edycji programu

5 maja br. ruszył nabór wniosków do V edycji programu Doktoratów Wdrożeniowych finansowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

 

Termin składania wniosków  w najbliższej edycji konkursu upływa z dniem 31.05.2021.

 

 

Przedmiotem  programu „Doktoraty wdrożeniowe”  jest tworzenie warunków do rozwoju  współpracy podmiotów systemu szkolnictwa  wyższego i nauki z  otoczeniem społeczno-gospodarczym, prowadzonej w ramach szkół  doktorskich  i polegającej  na  kształceniu doktorantów  we  współpracy z zatrudniającymi  ich  przedsiębiorcami  albo  innymi  podmiotami, której efektem będzie wdrażanie w   tych   podmiotach wyników  prowadzonej  przez  doktorantów  działalności naukowej. 

 

Pozwala to z jednej strony na rozwój doktorantów i podnoszenie ich kwalifikacji, a z drugiej pomaga w rozwiązaniu problemu badawczego istotnego z punktu widzenia firmy.

 

To szansa dla przedsiębiorców na to, by zatrudnić zdolnego naukowca, który będzie prowadził badania podstawowe, przemysłowe, rozwojowe lub wdrożeniowe w ramach współpracy z firmą
i uczelnią jednocześnie.

 

Rezultaty pracy mogą być wykorzystane przez firmę/uczelnię w ramach przewidzianych umów. Doktorant (skoncentrowany na rozwiązaniu konkretnego problemu technologicznego) będzie pracował w dwóch miejscach – w przedsiębiorstwie i uczelni akademickiej i co miesiąc będzie otrzymywał stypendium z MEiN. Będzie miał także dwóch opiekunów merytorycznych – jednego wskazanego przez pracodawcę, drugiego – pochodzącego z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

 

Warunkami wstępnego zakwalifikowania do udziału w programie są:

 

 - przygotowanie przez  wnioskodawcę projektu   obejmującego  prowadzenie  działalności naukowej o określonym  celu naukowym  albo  artystycznym  oraz  praktycznym  znaczeniu i  potencjale  naukowym,

 

- podjęcie przez  wnioskodawcę współpracy  z podmiotem zainteresowanym  wdrożeniem wyników  działalności  naukowej,  która będzie prowadzona  w  ramach  projektu,

 

- wyrażenie  przez  podmiot  współpracujący  zgody  na  podjęcie  przez  jednego  z  jego pracowników  zatrudnionego  w pełnym wymiarze  czasu pracy albo  przez osobę,  którą zatrudni na  takich  warunkach nie  później  niż  od dnia 1 października  roku, w którym wnioskodawca przystępuje do udziału w programie, kształcenia w szkole doktorskiej;

 

- wskazanie  przez  podmiot  współpracujący spośród pracowników tego  podmiotu kandydata  na opiekuna pomocniczego, którego  zadaniem będzie monitorowanie w  podmiocie współpracującym postępów we wdrażaniu projektu.

 

 

Więcej informacji na temat konkursu dostępne jest pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-ministra-edukacji-i-nauki-o-ustanowieniu-programu-doktorat-wdrozeniowy-i-naborze-wnioskow-od-v-edycji

 

Kontakt w Centrum Transferu Wiedzy 

Pani Marta Jankowska tel. 814485162 e-mail: marta.jankowska@umlub.pl 

Pani Agnieszka Sędłak tel. 814485160 e-mail: agnieszka.sedlak@umlub.pl

 

 

Kontakt w Biurze Szkoły Doktorskiej

Pani Jowita Kałkus tel. 814487702 e-mail: jowita.kalkus@umlub.pl 

Pani Karolina Sienkiewicz tel. 814487704 e-mail: karolina.sienkiewicz@umlub.pl

 

Centrum Transferu Wiedzy

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

ul. Dolna 3 Maja 3

20-079 Lublin

(parter)

 

Telefon: +48 81 448 5163

e-mail: transfer.wiedzy@umlub.pl

 

Dyrektor Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego

Marta Jankowska - tel. +48 81 448 5160, e-mail: marta.jankowska@umlub.pl

Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
ul. Dolna 3 Maja 3

20-079 Lublin

(parter)

Kontakt: Agnieszka Sędłak
Telefon: +48 81 448 5160
e-mail: prorektor.wspolpraca@umlub.pl

Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie