Centrum Transferu Wiedzy

Aktualności

22.04.2021

Nowy patent dla naukowców z Uniwersytetu Medycznego w dziedzinie diagnostyki nowowtworów.

Zespół Naukowców Uniwersytetu Medycznego w Lublinie  w składzie  dr n. med. Tomasz Powrózek oraz prof. dr hab. Teresa Małecka-Massalska, wyizolował innowacyjną frakcję pri-miRNA, która stanowi potencjalny marker diagnostyczny nowotworów głowy i szyi.

 

Nowotwory głowy oraz szyi obejmują szereg chorób onkologicznych obejmujących swym zasięgiem okolicę anatomiczną głowy i szyi, np. języka, nosa, ucha, krtani, tarczycy lub gardła. Obecnie w Polsce rozpoznaje się ok. 11 tysięcy zachorowań rocznie, a w ciągu dekady ta liczba wzrosła o ok. 25 proc.

 

Innowacyjna frakcja pri-miRNA, stanowi potencjalny marker diagnostyczny nowotworów głowy i szyi. Wczesne wykrycie zaburzenia ekspresji omawianego markera może wskazywać na rozwijający się proces nowotworowy. Poprawa odsetka wykryć wczesnych stadiów zaawansowania bezobjawowych postaci raka może umożliwić wcześniejszą kwalifikację chorych do leczenia chirurgicznego, dając im znacznie większe szanse na całkowite wyleczenie lub istotnie wydłużyć ich czas życia.

 

Innowacyjna metoda oceny ekspresji markera pri-miRNA charakteryzuje się wysoką czułością i swoistością diagnostyczną, wynoszącą odpowiednio 87,5% i 95%.

Ponadto opracowany został sposób szybkiego, efektywnego i taniego oznaczania markera za pomocą genowo i regiono-specyficznych starterów reakcji RT-qPCR.

 

 

Korzyści z zastosowania

 

Wynalazek może mieć zastosowanie w wykrywaniu nowotworów płaskonabłonkowych zwłaszcza okolicy głowy i szyi. Oznaczenie markera z wykorzystaniem proponowanego rozwiązania, może być metodą wykorzystywaną rutynowo w laboratoriach diagnostycznych, również ze względu na mało inwazyjne pobranie materiału do badań (krew obwodowa).

 

Dotychczas brak jest dostępnych testów diagnostycznych opartych na ekspresji miRNA w celu wczesnej diagnostyki nowotworów i podjęcia decyzji terapeutycznych w ogóle.

 

Proponowany test oparty jest na ocenie prekursorów dojarzach miRNA (pri-miRNA), co stanowi nowe podejście do diagnostyki nowotworów złośliwych gdyż przydatność kliniczna takich markerów nie była szerzej oceniania.

Pojedyncze badania naukowe podkreślają jednak istotną rolę zaburzenia ekspresji pri-miRNA w procesie ontogenezy.

 

Badania przeprowadzono na osoczu krwi obwodowej u 40 chorych na nowotwory okolicy głowy i szyi o utkaniu płaskonabłonkowym oraz 40 osób zdrowych.

 

Zainteresowanych technologią zapraszamy do kontaktu:

transfer.wiedzy@umlub.pl

81 4485164

Centrum Transferu Wiedzy

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

ul. Dolna 3 Maja 3

20-079 Lublin

(parter)

 

Telefon: +48 81 448 5163

e-mail: transfer.wiedzy@umlub.pl

 

Dyrektor Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego

Marta Jankowska - tel. +48 81 448 5160, e-mail: marta.jankowska@umlub.pl

Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
ul. Dolna 3 Maja 3

20-079 Lublin

(parter)

Kontakt: Agnieszka Sędłak
Telefon: +48 81 448 5160
e-mail: prorektor.wspolpraca@umlub.pl

Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie