Centrum Transferu Wiedzy

Aktualności

22.04.2021

Spotkanie informacyjne dotyczące możliwości otrzymania grantu w pilotażowym programie Przemysł 4.0

11 maja 2021, godz. 10:00-13:10 Polska Agencja Rozwoju i Przedsiębiorczości, zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości otrzymania grantu w pilotażowym programie Przemysł 4.0. finansowanym ze środków unijnych w ramach
programu Inteligentny Rozwój.


Spotkanie jest skierowane do potencjalnych odbiorców  małych i średnich przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność produkcyjną na terytorium Polski oraz posiadają plan wdrożenia zmian w przedsiębiorstwie w zakresie cyfryzacji, automatyzacji
i robotyzacji.

Celem pilotażu jest przygotowanie małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych do wdrożenia kompleksowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 oraz wprowadzenie w życie wybranych obszarów działań w zakresie integracji inteligentnych maszyn, systemów oraz wprowadzania zmian w procesach produkcyjnych mających na celu zwiększanie wydajności wytwarzania i możliwości elastycznych zmian asortymentu.

Podczas spotkania przedstawiciele PARP omówią zasady pilotażu Przemysł 4.0, sposób wypełniania wniosku o powierzenie grantu oraz warunki realizacji projektów a także udzielą odpowiedzi na pytania uczestników. Ponadto, dr hab. inż. Krzysztof Pietrusewicz, prof. ZUT przybliży m.in. definicję Przemysłu 4.0 oraz zakres mapy drogowej

O dofinansowaniu

Otrzymane dofinansowanie można przeznaczyć na: usługę polegającą na
opracowaniu mapy drogowej (refundacja  kosztów), usługi doradcze związane z jej wdrożeniem, zakup maszyn i urządzeń
koniecznych do wprowadzenia w życie wybranego obszaru transformacji, a także nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej. Więcej informacji na stronie projektu Przemysł 4.0.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 800 tys. zł.
Obligatoryjny wkład własny wynosi min. 15 proc. Wnioski można składać online od 28 kwietnia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.

 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Obowiązuje wcześniejsza rejestracja.

Formularz zgłoszeniowy oraz program spotkania dostępne są pod linkiem:

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fwww.parp.gov.pl%2findex.php%3foption%3dcom_parpevents%26view%3ddetails%26id%3d1484&c=E,1,btpWRSsF6oDqCPkZSBPuF63Y0cyw049My00q98tWPM4JSPd6edB7IpvdzbU0Hvj9w3HT1rF5iCC-AMWkurB_kX2QqAfozF3H116ysQzlbDC2UGDUKifrgg,,&typo=1

Centrum Transferu Wiedzy

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

ul. Dolna 3 Maja 3

20-079 Lublin

(parter)

 

Telefon: +48 81 448 5163

e-mail: transfer.wiedzy@umlub.pl

 

Dyrektor Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego

Marta Jankowska - tel. +48 81 448 5160, e-mail: marta.jankowska@umlub.pl

Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
ul. Dolna 3 Maja 3

20-079 Lublin

(parter)

Kontakt: Agnieszka Sędłak
Telefon: +48 81 448 5160
e-mail: prorektor.wspolpraca@umlub.pl

Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie