Centrum Transferu Wiedzy

Aktualności

15.04.2021

Nowy patent za wyizolowanie frakcji bioaktywnej do zastosowania w leczeniu chorób pasożytniczych.

Zespół Naukowców z Uniwersytetu Medycznego oraz Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej otrzymał patent za wyizolowanie frakcji bioaktywnej do zastosowania w zwalczaniu nicieni oraz w leczeniu chorób pasożytniczych.
 
Zarażenia nicieniami stanowią większość chorób pasożytniczych u ludzi, zwierząt i roślin. Stanowią poważny problem kliniczny za względu na specyficzne objawy i trudności w postawieniu odpowiedniej diagnozy. Nicienie pasożytujące u ludzi zarażają miliony osób rocznie.
Natomiast zagrożenia pasożytami zwierząt hodowlanych i roślin uprawnych co roku powodują ogromne straty ekonomiczne.
 
Niskocząsteczkową frakcja o masie cząsteczkowej 0,02 - 1,5 kDa może znaleźć zastosowanie do wytwarzania nowych leków w terapii chorób pasożytniczych ludzi i zwierząt oraz zwalczaniu nicieni w rolnictwie.
 
Jak wynika z przeprowadzonych badań aktywność nicieniobójcza zastosowanej frakcji jest znacząco wyższa w porównaniu do aktywności leku mebendazolu.
 
Firmy zainteresowane komercjalizacją wynalazku zapraszamy do kontaktu:
transfer.wiedzy@umlub.pl

Centrum Transferu Wiedzy

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

ul. Dolna 3 Maja 3

20-079 Lublin

(parter)

 

Telefon: +48 81 448 5163

e-mail: transfer.wiedzy@umlub.pl

 

Dyrektor Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego

Marta Jankowska - tel. +48 81 448 5160, e-mail: marta.jankowska@umlub.pl

Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
ul. Dolna 3 Maja 3

20-079 Lublin

(parter)

Kontakt: Agnieszka Sędłak
Telefon: +48 81 448 5160
e-mail: prorektor.wspolpraca@umlub.pl

Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie