Centrum Transferu Wiedzy

Aktualności

05.02.2021

Konsultacje społeczne do projektu Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego

Zarząd Województwa Lubelskiego przedkłada do konsultacji społecznych projekt Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego do 2030 roku , wyznaczającej kierunki polityki innowacyjnej regionu i stanowiącej narzędzie budowania regionalnego systemu innowacji oraz stanowiącej podstawę do uruchomienia środków z Funduszy Strukturalnych i Spójności na działania innowacyjne w regionie.
 
Konsultacje społeczne przeprowadza się w celu pozyskania uwag, opinii i wniosków co do treści dokumentu, wyrażanych przede wszystkim przez partnerów gospodarczych, naukowych i społecznych, ale również jednostki samorządu terytorialnego i mieszkańców województwa lubelskiego.
 
Poddanie projektu strategii konsultacjom, służy wzmocnieniu roli interesariuszy w programowaniu i wdrażaniu polityk regionalnych, co jest szczególnie ważne z uwagi na transparentność prowadzonego procesu.
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:
 

Centrum Transferu Wiedzy

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

ul. Dolna 3 Maja 3

20-079 Lublin

(parter)

 

Telefon: +48 81 448 5163

e-mail: transfer.wiedzy@umlub.pl

 

Dyrektor Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego

Marta Jankowska - tel. +48 81 448 5160, e-mail: marta.jankowska@umlub.pl

Biuro

Prorektora ds.  Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 ul. Dolna 3 Maja 3

20-079 Lublin

(parter)

Kontakt: Agnieszka Sędłak
Telefon: +48 81 448 5160
e-mail: prorektor.dudka@umlub.pl

 

Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie