Centrum Transferu Wiedzy

Aktualności

15.01.2021

Polityka rozwoju Sztucznej Inteligencji w Polsce przyjęta przez Radę Ministrów.

W myśl przyjętej polityki w opiece zdrowotnej systemy AI (Artificial Inteligence) mogą przyczynić się do wysokiej jakości usług medycznych oraz optymalizacji czasu, kosztów i skuteczności leczenia. AI w opiece zdrowotnej to również możliwość korzystania z narzędzi przewidujących rozwój sytuacji epidemiologicznej czy wykrywających nadużycia.
 
Do priorytetowych sektorów rozwoju sztucznej inteligencji zaliczono medycynę. Wśród stawianych celów krótkoterminowych znalazło się wykorzystanie potencjału badawczego danych medycznych w celu poprawy zdrowia obywateli, z uwzględnieniem ochrony prywatności i danych osobowych przy wykorzystaniu technik tej ochrony (np. anonimizacji lub pseudonimizacji) albo bez wykorzystania tych technik w przypadkach wyraźnej zgody osoby uprawnionej.
 
Zaproponowane narzędzia obejmują:
1) pilotażowe programy składowania zanonimizowanych danych medycznych;
2) wsparcie rozwoju narzędzi i rozwiązań wykorzystujących dane medyczne, w tym szczególnie rozwiązań z zakresu telemedycyny i e-zdrowia;
3) analiza danych dotyczących zdarzeń medycznych (usług medycznych), która może przyczynić się do skuteczności działań profilaktycznych;
4) działania optymalizacyjne w sektorze ochrony zdrowia na podstawie analizy danych takich jak m.in. mapy potrzeb, podaż i popyt na świadczenia, wykorzystanie zasobów, dane z usług cyfrowych;
5) udostępnianie danych medycznych służące tworzeniu bardziej skutecznych leków i metod leczenia.
Dokument uwzględnia instrumenty wspierające działania w obszarze zarówno badań jak i wdrożeń AI.
 
 
Pełna treść dokumentu znajduje się na stronie:

Centrum Transferu Wiedzy

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

ul. Dolna 3 Maja 3

20-079 Lublin

(parter)

 

Telefon: +48 81 448 5163

e-mail: transfer.wiedzy@umlub.pl

 

Dyrektor Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego

Marta Jankowska - tel. +48 81 448 5160, e-mail: marta.jankowska@umlub.pl

Biuro

Prorektora ds.  Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 ul. Dolna 3 Maja 3

20-079 Lublin

(parter)

Kontakt: Agnieszka Sędłak
Telefon: +48 81 448 5160
e-mail: prorektor.dudka@umlub.pl

 

Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie