Centrum Transferu Wiedzy

Aktualności

14.01.2021

Rusza kolejna edycja konkursu „Badania na rynek”.

Już od 13 stycznia 2021 r. będzie można składać wnioski w kolejnej edycji konkursu „Badania na rynek”. Działanie jest finansowane z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
 
Konkurs „Badania na rynek” ułatwia wprowadzenie do sprzedaży nowych (lub znacząco ulepszonych) produktów oraz wdrożenie innowacyjnych procesów technologicznych, które są wynikiem wcześniej przeprowadzonych przez wnioskodawcę lub zleconych prac badawczo-rozwojowych. W konkursie mogą wziąć udział również przedsiębiorcy, którzy ww. prace zakupili.
 
 
O dofinansowanie w ramach programu mogą starać się firmy z sektora MŚP, które
✅ prowadzą działalność gospodarczą na terenie Polski i zakończyły przynajmniej jeden pełny rok obrotowy.
✅w ciągu trzech lat (poprzedzających złożenie wniosku) ich minimalny próg przychodów w jednym zamkniętym roku obrotowym powinien wynieść 600 tys. zł dla mikro- i małych przedsiębiorców oraz 1 mln zł dla średnich.
 
 
Przyznane dofinansowanie firmy mogą przeznaczyć na
✅zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do uruchomienia produkcji,
✅zakup nieruchomości,
✅roboty budowlane czy budowę nowej linii produkcyjnej oraz hal.
✅pokrycie kosztów związanych z nabyciem wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej
✅eksperymentalnych prac rozwojowych czy usług doradczych.
Wnioskujący mogą otrzymać do 80 proc. wartości projektu, co oznacza, że firmy muszą zapewnić wkład własny na poziomie co najmniej 20 proc.
Więcej informacji na stronie:
 

Centrum Transferu Wiedzy

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

ul. Dolna 3 Maja 3

20-079 Lublin

(parter)

 

Telefon: +48 81 448 5163

e-mail: transfer.wiedzy@umlub.pl

 

Dyrektor Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego

Marta Jankowska - tel. +48 81 448 5160, e-mail: marta.jankowska@umlub.pl

Biuro

Prorektora ds.  Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 ul. Dolna 3 Maja 3

20-079 Lublin

(parter)

Kontakt: Agnieszka Sędłak
Telefon: +48 81 448 5160
e-mail: prorektor.dudka@umlub.pl

 

Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie