Centrum Transferu Wiedzy

Aktualności

14.01.2021

IX edycjaOgólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca

 

 

Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie  zaprasza do udziału w IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca, organizowanego przez Politechnikę Świętokrzyską w roku akademickim 2020/2021.

 

Konkurs adresowany jest do studentów, doktorantów i absolwentów, którzy w trakcie studiów zostali twórcami/współtwórcami  wynalazku lub wzoru użytkowego/przemysłowego  chronionego prawem wyłącznym lub zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą. Organizatorzy oczekują również na zgłoszenia wynikające ze współpracy międzynarodowej, w której współtwórcami są studenci zagranicznych uczelni.

 

Pięciu laureatów nagród głównych  weźmie udział w Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie – The International Exhibition of Inventions of Geneva w 2021 roku. Organizator sfinansuje koszty stoiska wystawienniczego oraz podróży i pobytu laureatów w Genewie.

Ponadto laureaci i wyróżnieni na Konkursie zaprezentują swoje rozwiązania na Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków.

 

Nabór zgłoszeń do Konkursu trwa do 25 stycznia 2021 r.

 

Dokumenty do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie

RODO

Regulamin konkursu

 

 

Informacji w sprawie konkursu i zgłoszeń udziela

Pani Agnieszka Borzęcka, tel. 81 448 5163; e-mail: agnieszka.borzecka@umlub.pl

 

Informacje o konkursie można znaleźć na stronie organizatora www.ksw.tu.kielce.pl

 

 

Centrum Transferu Wiedzy

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

ul. Dolna 3 Maja 3

20-079 Lublin

(parter)

 

Telefon: +48 81 448 5163

e-mail: transfer.wiedzy@umlub.pl

 

Dyrektor Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego

Marta Jankowska - tel. +48 81 448 5160, e-mail: marta.jankowska@umlub.pl

Biuro

Prorektora ds.  Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 ul. Dolna 3 Maja 3

20-079 Lublin

(parter)

Kontakt: Agnieszka Sędłak
Telefon: +48 81 448 5160
e-mail: prorektor.dudka@umlub.pl

 

Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie