Centrum Transferu Wiedzy

Aktualności

05.01.2021

Informujemy, że jest już dostępny harmonogram naborów ze środków funduszy unijnych na 2021 rok.

Informujemy, że jest już dostępny harmonogram naborów ze środków funduszy unijnych na 2021 rok.

 

Łącznie w 2021 r. planowana jest realizacja 4 nowych konkursów na kwotę 855 mln zł, w tym 1 konkurs ogłoszony w 2020 r., który rozpocznie się w 2021 r., a także 3 nowych konkursów o wartości 355 mln zł, które zostaną ogłoszone i rozpoczęte w 2021 r.

 

Jednocześnie kontynuowane będą 3 konkursy rozpoczęte w 2020 r., których zakończenie zostało przewidziane na 2021 r., z budżetem wynoszącym łącznie 125 mln zł.

 

I oś Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa
W ramach I osi priorytetowej planowany jest do ogłoszenia 1 konkurs na kwotę 300 mln zł w poddziałaniu 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa. Konkurs skierowany zostanie do firm z sektora MŚP, dużych przedsiębiorstw oraz konsorcjów, również z udziałem jednostek naukowych. Przewiduje się podział na rundy.

 

II oś Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
W II osi priorytetowej ogłoszony zostanie 1 nowy konkurs w ramach podziałania w poddziałaniu 2.3.6 Wsparcie przedsiębiorstw przygotowaniu do udziału w programach europejskich – Granty na Eurogranty o wartości alokacji 5 mln zł. Ponadto, kontynuowane będą 3 konkursy rozpoczęte w 2020 r. w poddziałaniach: 2.3.5 Design dla przedsiębiorców, poddziałania 2.3.6 Wsparcie przedsiębiorstw w przygotowaniu do udziału w programach europejskich – Granty na Eurogranty oraz poddziałania 2.3.7 Rozwój potencjału koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych na łączną wartość alokacji w wys. 125 mln zł.

 

III oś Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
W III osi w 2021 r. ogłoszony zostanie 1 nowy konkurs na kwotę alokacji 50 mln zł w poddziałaniu w 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand – Konkurs dedykowany wystawie EXPO w Dubaju 2020. Ponadto, rozpoczęty zostanie nabór w poddziałaniu 3.2.1 Badania na rynek, dla konkursu z alokacją 500 mln zł ogłoszonego w 2020 r.

 

Harmonogram POIR na 2021 r. dostępny jest na stronie programu pod adresami:

 

https://www.poir.gov.pl/strony/skorzystaj/harmonogram-naborow-wnioskow/

 

 https://www.poir.gov.pl/media/96409/harmonogram_konkursow_POIR_2021.pdf

Centrum Transferu Wiedzy

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

ul. Dolna 3 Maja 3

20-079 Lublin

(parter)

 

Telefon: +48 81 448 5163

e-mail: transfer.wiedzy@umlub.pl

 

Dyrektor Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego

Marta Jankowska - tel. +48 81 448 5160, e-mail: marta.jankowska@umlub.pl

Biuro

Prorektora ds.  Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 ul. Dolna 3 Maja 3

20-079 Lublin

(parter)

Kontakt: Agnieszka Sędłak
Telefon: +48 81 448 5160
e-mail: prorektor.dudka@umlub.pl

 

Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie