Centrum Transferu Wiedzy

Aktualności

31.12.2020

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło I konkurs programu strategicznego INFOSTRATEG

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło I konkurs programu strategicznego INFOSTRATEG- „Zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne i mechatroniczne”. Budżet konkursu to 60 mln zł
 
Z zakresu tematycznego programu wybrano do I konkursu 2 tematy:
 
1. Rozpoznawanie obrazów medycznych w zakresie: dróg oddechowych (w szczególności w związku z zagrożeniami COVID), raka piersi u kobiet, raka prostaty u mężczyzn;
2. Weryfikowanie źródeł informacji i detekcja fake newsów.
 
Celem projektów realizujących pierwszy temat będzie opracowanie uniwersalnych narzędzi o analizy i opisu różnego typu obrazów medycznych.
Proponowane rozwiązania mają przyczynić się do poprawienia jakości diagnostyki obrazowej, skrócenia czasu oczekiwania na diagnozę, wcześniejszego rozpoczęcia leczenia często występujących postaci raka, a także skrócenia kolejek do lekarzy specjalistów.
W ramach tematu z obszaru medycyny maksymalna wysokość dofinansowania projektu to 10 mln zł, a minimalna – 3,5 mln zł
 
Drugi temat badawczy ma zachęcić przedsiębiorców i naukowców do pracy nad narzędziami wykrywającymi fałszywe informacje i pozwalającymi na oznaczenie takich informacji w wyszukiwarkach. Proponowane rozwiązania mogą monitorować wiadomości pojawiających się w mediach społecznościowych, śledzić wielorakie popularne systemy komunikacji i rozpowszechniania informacji.
Maksymalna wysokość dofinansowania projektu w tym przypadku, to 8 mln zł, minimalna: 1,7 mln zł
 
Dofinansowanie może być przekazane na realizację:
- fazy I, która obejmuje badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe i koncentruje się na stworzeniu wstępnej wersji systemu, która może zostać poddana ocenie,o zgromadzeniu niezbędnych dla realizacji projektu danych w postaci baz danych;
- fazy II, która obejmuje badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe i koncentruje się na stworzeniu g
- fazy III, która obejmuje badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe i /lub prace przedwdrożeniowe i koncentruje się na ulepszaniu powstałego systemu, przygotowaniu do wdrożenia wyników osiągniętych w fazach I i II
 
 
Konkurs skierowany jest do przedsiębiorców, jednostek naukowych oraz ich konsorcjów, składających się maksimum z 3 podmiotów:
*wyłącznie jednostek naukowych,
*wyłącznie przedsiębiorstw,
*jednostek naukowych i przedsiębiorstw.
 
Wnioskodawcą indywidualnym lub liderem konsorcjum musi być podmiot, który będzie realizował wdrożenie wyników projektu
Nabór wniosków w konkursie będzie trwał od 4 stycznia do 26 lutego 2021 roku (do godz. 16:00). Informacje dotyczące konkursu oraz Regulamin konkursu dostępne są pod adresem:

https://www.ncbr.gov.pl/programy/programy-strategiczne/aawansowane-technologie-informacyjne-telekomunikacyjne-i-mechatroniczne-infostrateg/infostrateg-i-konkurs/

 

 

W  ramach programu INFOSTRATEG, w latach 2020 – 2029 realizowane będą projekty wspierające rozwój polskiego potencjału SI poprzez opracowanie rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję i blockchain w praktyce.

 

Centrum Transferu Wiedzy

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

ul. Dolna 3 Maja 3

20-079 Lublin

(parter)

 

Telefon: +48 81 448 5163

e-mail: transfer.wiedzy@umlub.pl

 

Dyrektor Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego

Marta Jankowska - tel. +48 81 448 5160, e-mail: marta.jankowska@umlub.pl

Biuro

Prorektora ds.  Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 ul. Dolna 3 Maja 3

20-079 Lublin

(parter)

Kontakt: Agnieszka Sędłak
Telefon: +48 81 448 5160
e-mail: prorektor.dudka@umlub.pl

 

Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie