Centrum Transferu Wiedzy

Aktualności

17.12.2020

Nabór do Akademii Efektywnej Współpracy PACTT-Pfizer

Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie jako członek Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii - PACTT uzyskało możliwość zgłoszenia udziału naukowców, których głównym obszarem działalności są badania w zakresie nowych rozwiązań i technologii medycznych do udziału w Akademii Efektywnej Współpracy PACTT-Pfizer.

 

Projekt koncentruje się na wzmacnianiu kompetencji i wzajemnego zrozumienia pomiędzy: naukowcami, brokerami technologii i przedstawicielami firm – spółek spin-off czy start-up, prowadzącymi lub planującymi prowadzić badania w zakresie nowych substancji i technologii medycznych.

 

Tegoroczny program Akademii Efektywnej Współpracy PACTT-Pfizer obejmuje następujące bloki zagadnień:

 

  • Polski i światowy rynek farmaceutyczny
  • Odkrywanie i rozwój nowych leków i substancji medycznych
  • Zarządzanie własnością intelektualną
  • Komercjalizacja
  • Zarządzanie projektami
  • Scouting projektów w globalnych korporacjach
  • Regulacje prawne (m.in. procedury rejestracyjne, prawo farmaceutyczne)
  • Umiejętności miękkie (m.in. sprzedaż, negocjacje, komunikacja)
  • Efektywna współpraca jako kluczowy czynnik skutecznego tworzenia innowacji

 

Zgłoszenia przyjmowane są do  21.12.2020r.

 

Spotkania będą prowadzone w formie 9 warsztatów, w formule online z wykładowym językiem angielskim.

Terminy zajęć: 13.02   |   27.02   |   13.03   |   27.03   |   10.04   |   24.04   |   08.05   |   22.05   |   12.06.

 

Aplikować można pod adresem: https://akademia.pactt.pl/

Centrum Transferu Wiedzy

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

ul. Dolna 3 Maja 3

20-079 Lublin

(parter)

 

Telefon: +48 81 448 5163

e-mail: transfer.wiedzy@umlub.pl

 

Dyrektor Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego

Marta Jankowska - tel. +48 81 448 5160, e-mail: marta.jankowska@umlub.pl

Biuro

Prorektora ds.  Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 ul. Dolna 3 Maja 3

20-079 Lublin

(parter)

Kontakt: Agnieszka Sędłak
Telefon: +48 81 448 5160
e-mail: prorektor.dudka@umlub.pl

 

Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie