Centrum Transferu Wiedzy

Aktualności

02.09.2020

Zakończyliśmy realizację projektu Inkubator Innowacyjności 2.0.

Podsumowaniem 19 miesięcy wspólnej pracy Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS oraz Katolickiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie i KUL Creative sp. z o.o. są nie tylko prace przedwdrożeniowe dla wynalazków, badania rynku i strategie komercjalizacji ale przede wszystkim zwiększenie współpracy Centrum Transferu Wiedzy UM z otoczeniem gospodarczym i zacieśnienie współpracy pomiędzy lubelskimi uczelniami.
 
Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w realizację projektu, a szczególnie zespołom naukowym, bez których prace związane z przygotowaniem wynalazków do wdrożeń nie byłyby możliwe.
 
Projekt realizowany był przez konsorcjum Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz KUL Creative Sp. z o.o. w ramach programu „Inkubator Innowacyjności 2.0”, Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
 
Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie