Centrum Transferu Wiedzy

Aktualności

06.08.2020

Inkubator Innowacyjności 4.0 - dofinansowanie dla Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Projekt będzie realizowany w konsorcjum: Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Uniwersytetu Marii- Curie (Lider) oraz Centrum Transferu Wiedzy  Uniwersytetu Medycznego w Lublinie  (Partner)

 

Okres realizacji projektu: 1.07.2020 r. - 31.12.2022 r.

 

W tegorocznej edycji programu pn. „Inkubator Innowacyjności 4.0” wpłynęło 38 wniosków o dofinansowanie. W wyniku przeprowadzonej oceny formalno-merytorycznej decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dofinansowanie otrzyma 32 wnioskodawców prowadzących aktywną działalność w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz inicjujących współpracę środowiska naukowego z otoczeniem gospodarczym.

 

Celem programu Inkubator Innowacyjności 4.0 jest wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie komercjalizacji. Realizacja programu powinna przyczynić się do promocji osiągnięć naukowych, zwiększenia ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym.

 

Wyniki tegorocznej edycji znajdują się pod adresem: https://www.gov.pl/web/nauka/znamy-wyniki-kolejnej-edycji-programu-inkubator-innowacyjnosci-40

Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie